خوشبختانه ابزارهای زیادی در اختیار سرمایه گذاران، مشاغل و بانک ها قرار گرفته است که به آنها امکان می دهد مقدار ریسک مالی مورد خود را محاسبه کنند.

معمول ترین روش هایی که مهندسان مالی و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های بلند مدت یا بورس سهام استفاده می کنند شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل کمی است.

به طور مثال، هنگام ارزیابی فاندامنتال یک کسب و کار، نسبت بدهی به سرمایه به منظور تعیین میزان بدهی شرکت به ساختار کل سرمایه، اندازه گیری می شود. مقدار بالای نسبت، به معنای یک سرمایه گذاری ریسک پذیر است. یکی دیگر از نسبت های مالی، یعنی نسبت هزینه سرمایه، جریان نقدی عملیات را بر هزینه های سرمایه تقسیم می کند تا مشخص کند که بعد از تسویه بدهی چقدر پول برای شرکت باقی خواهد ماند.

همچنین بخوانید؛ ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در دنیای واقعی، مدیران صندوق ها، معامله گران، سرمایه گذاران حقیقی و کارگزاران سرمایه گذاری، از تکنیک های پوشش ریسک استفاده می کنند تا میزان آسیب پذیری خود را از ریسک های مالی کاهش دهند. پوشش ریسک در سرمایه گذاری به معنای استفاده از ابزارهای استراتژیک – مانند قراردادهای گزینه ای یا options – برای جبران احتمال حرکات نامطلوب قیمت است. به عبارت دیگر، با ایجاد سرمایه گذاری دیگر، از سرمایه گذاری فعلی محافظت می شود.

معایب و مزایای مفهوم ریسک مالی

ریسک مالی به خودی خود، خوب یا بد نیست، بلکه در درجات مختلفی تقسیم بندی می شود. هرچند که واژه “ریسک” به طور ذاتی مفهوم منفی دارد و ریسک مالی نیز از این روند جدا نیست. یک ریسک می تواند بر یک بخش از کسب و کار تا بازارهای مالی جهانی تاثیر بگذارد. مخاطرات مالی می توانند ناشی از منابع یا نیروهای غیرقابل کنترل باشند و دفع آنها اکثراً دشوار است.

اگرچه ریسک یک ویژگی مثبت نیست، اما شناخت احتمال ریسک مالی می تواند باعث تصمیم گیری های بهتر و آگاهانه تر در زمینه کسب و کار یا سرمایه گذاری شود. ارزیابی مقدار ریسک مالی مرتبط با یک ابزار یا دارایی به برآورد ارزش آن سرمایه گذاری کمک شایانی می کند. ریسک در مقابل پاداش قرار دارد. می توان اینطور بیان کرد که بدون در نظر گرفتن عامل ریسک در سرمایه گذاری، هیچ پاداشی هم وجود نخواهد داشت. اما با وجود اینکه ریسک مالی به صورت کامل کنترل نمی شود، اما می توان قرار گیری در محدوده آن را مدیریت کرد.

مزایا

  • اخذ تصمیمات آگاهانه .
  • کمک به ارزیابی نسبت ریسک به پاداش.
  • قابلیت شناسایی با استفاده از ابزارهای تحلیلی.

معایب

  • ریسک های می توانند ناشی از نیروهای خارجی غیرقابل کنترل یا غیرقابل پیش بینی باشد.
  • غلبه بر ریسک های مالی دشوار است.
  • امکان گسترش و تأثیرگذاری بر کل بازار را دارند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان