اینکه شما یک حسابدار که سعی در حل مشکل مالیاتی و یا سرپرست خانواری که به دنبال برنامه ریزی مالی و مدیریت مخارج خانواده هستید، برای بسیاری از کارهای مالی، مالیاتی و حسابداری می توانید از مجموعه نرم افزاری مایکروسافت افیس بهره ببرید. نسخه اصلی این نرم افزار که می توانید آن را دانلود کنید به کمک برنامه های متنوعی که شامل می شود می تواند به شما راهکارهایی برای محاسبه بدهی و درآمد، پیگیری چک و برنامه ریزی حساب های بانکی ارائه دهد. به طوری که می توانید توسط اکسل یک ماشین حساب اقساط وام داشته باشید.

به منظور دانلود فایل های مالی اکسل، کلیک کنید.

Excel financial tools

هزینه های خود را در صفحه گسترده مایکروسافت اکسل وارد کنید. اکسل می تواند مفیدترین برنامه مایکروسافت افیس برای کارهای حسابداری و مالی باشد، چرا که نه تنها می توانید توسط آن بودجه بندی کنید بلکه جمع هزینه ها و نمودار ها به صورت خودکار انجام می شوند (همچنین دانلود کنید؛ صفحه بودجه خانواده در اکسل). حساب های پرداختنی را به صورت ماهانه پایش و با یک کلیک موارد جدید را در سلول های اکسل خود وارد کنید. در صورت اضافه کردن مورد جدید، مجموع حساب های پرداختنی دوباره به صورت اتوماتیک توسط اکسل محاسبه می شوند. از صفحه گسترده اکسل به منظور طراحی الگوی حسابداری و روند مالی خود و یا شرکتی که در آن مشغول به کار هستید می توانید استفاده کنید.

از نرم افزار Microsoft PowerPoint به منظور نمایش اطلاعات حسابداری در قالب نوشته، نمودار، عکس و یا فیلم برای مدیران ارشد استفاده کنید. نمایش اطلاعات به صورت پرده ای توسط افیس پاورپوینت، یک راهکار ساده به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات مالی با سایر ذینفعان است. می توانید گزارش خود را با اطلاعاتی شامل پول سالانه برای خرید، مقدار بودجه و سایر موارد توسط نمودار های گرافیکی و پای چارت ها شروع کنید. کار با پاورپوینت به صورت اسلاید به اسلاید است. با این حال می توانید از قالب های آماده و رایگان این نرم افزار به منظور ارائه گزارش های مالی بهره ببرید.

سند مقایسه ای بنگاه های قابل واگذاری در سال ۱۳۹۷