اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
ودی  بیمه دی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی مجاز  فرابورس-بازاردوم ۳۶۳۹۰۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱,۱۰۲ (۴٫۹۲) ۱,۱۱۱ (۴٫۱۴) ۸۹۰,۱۱۲,۵۷۸ ۱,۱۰۲ – ۱,۲۱۶ ۱,۱۰۲ – ۱,۱۵۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۱۵۰ ۱,۱۵۹ ۲۳۹ ۸۵ ۴٫۶۵ ۱۳٫۰۷
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۱۳۹ ۱۰۶۴ ۱۱۵۹ ۱۲۴۱
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۹ ۰ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
مناسب خرید، باتوجه به حد ضرر