اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور  عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم  مجاز فرابورس-بازاراول-تابلو اصلی ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱,۳۷۵ ۴٫۸ ۱,۳۷۶ ۴٫۸۸ ۲,۹۸۸,۸۹۹,۹۶۲ ۱,۲۴۷ – ۱,۳۷۷ ۱,۳۵۶ – ۱,۳۷۷
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۳۷۷ ۱,۳۱۲ ۱۹۲ ۹۰ ۷٫۱۷ ۱۵٫۲۹
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۴۲۶ ۱۳۱۰-۱۳۳۵ ۱۳۱۰ ۱۴۲۶
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۹ ۰ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود و ضرر مناسب خرید است.