اطلاعات نماد

نام نماد

نام شرکت

نام صنعت

وضعیت

بازار

حجم مبنا

وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سرمایه گذاری ها

مجاز

بورس-بازاراول-تابلو فرعی

۶۴۰۰۰۰

بنیادی

بروزرسانی

آخرین قیمت

قیمت پایانی

ارزش

قیمت مجاز

بازه روز

۱۳۹۷/۰۳/۲۱-۹:۵۲:۳۶

۸۶۰ (۱٫۷۱)

۸۷۲ (۰٫۳۴)

۹۴,۶۵۷,۲۰۰

۸۳۲ – ۹۱۸

۸۶۰۸۷۰

اولین معامله

قیمت دیروز

Eps پیش بینی

Eps واقعی

Forward P/E

Trailing P/E

۸۶۰

۸۷۵

تکنیکال

پنجره زمانی

ردیف داده ها

تعداد اندیکاتورها

سطوح مقاومت

سطوح حمایت

حد ضرر

حد سود

روزانه

۳۱۰

۹ ۸۷۸ – ۸۹۱ ۸۶۱  – ۸۳۳

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱

RSI

۲

SMA 20Day

فروش

۳

EMA 12Day

فروش

۴

EMA 26 Day

۵

Stochastic

فروش

۶

OBV

۷

CCI

۸

MFI

۹

ROC

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۰ ۳ ۷

چارت قیمت

پیشنهاد مشاوران ما

 درصورت معامله کوتاه مدت فروش پیشنهاد می شود. خرید تا رسیدن به کف کانال پیشنهاد نمی شود.

 

توجه: تمامی نظرات اندیکاتورها باتوجه به الگوریتم محاسباتی گروه مشاوران مالی سامان مشخص شده است.