میانگین وزنی چیست؟

میانگین وزنی یک نوع از میانگین‌های متحرک است که هر مشاهده در مجموعه داده را به یک وزن قبل از جمع مقدار تخصیص می‌دهد و یا ضرب می‌کند. در این روش هر مقدار قبل از میانگین‌گیری به یک وزن تخصیص داده می‌شود که این وزن اهمیت نسبی هر مقدار را تعیین می‌کند. وزن‌ها معادل این هستند که مقدار مشابه زیادی میانگیری شده‌اند.

ساختار میانگین وزنی

میانگین وزنی اغلب با توجه به فرکانس مقادیر در یک مجموعه داده محاسبه می‌شود. میانگین وزنی را می‌توان به روش‌های مختلف محاسبه کرد. بااین‌حال مقادیر خاصی در مجموعه داده علاوه بر فرکانس به سایر دلایل از اهمیت بالاتری برخوردار هستند که به آنها وزن بیشتری تخصیص داده می‌شود.

محاسبه میانگین وزنی

سرمایه‌گذاران اغلب چندین موقعیت سهام را در طی سال‌ها بررسی می‌کنند. قیمت سهام به‌طور روزانه تغییر می‌کند، بنابراین پیگیری مبانی تغییرات قیمتی سهام در طول چندین سال دشوار است. اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد مقدار میانگین وزنی را برای قیمت یک سهام حساب کند، باید تعداد دفعات خرید سهام را در قیمت آن ضرب و مقادیر را باهم جمع کند، سپس مقدار نهایی را بر کل تعداد معاملات تقسیم کند.

به‌طور مثال فرض کنید یک سرمایه‌گذار تعداد ۱۰۰ سهم شرکت A را در سال اول باقیمت ۱۰۰ می‌خرد و ۵۰ سهم دیگر از همان شرکت را باقیمت ۵۰۰ در سال دوم می‌خرد. برای به دست آوردن میانگین وزنی قیمت پرداخت‌شده، سرمایه‌گذار تعداد ۱۰۰ سهام را در ۱۰۰ برای سال و تعداد ۵۰ سهم را در ۵۰۰ برای سال دوم ضرب و سپس مقادیر را باهم جمع می‌کند و به مقدار ۶۰۰۰۰ می‌رسد. سرمایه‌گذار کل مبلغ پرداختی سهام را بر کل سهام خریداری‌شده یعنی ۱۵۰ می‌کند و به میانگین قیمت ۴۰۰ می‌رسد. این میانگین با توجه به تعداد سهام خریداری‌شده در هر قیمت، و نه‌ قیمت مطلوب است.

به منظور دیافت فایل آموزشی بررسی و پیشبینی سری زمانی قیمت سهام، کلیک کنید.

نمونه‌هایی از میانگین وزنی

میانگین وزنی علاوه بر قیمت خرید سهام در بخش‌های دیگر مالی من‌جمله، بازده سبد سهام، حسابداری و ارزیابی موجودی کاربرد دارد. زمانی که یک صندوق شامل چندین اوراق است و به بازده سالانه ۱۰ درصد می‌رسد، این ۱۰ درصد نشان‌دهنده میانگین وزنی بازده صندوق با توجه به ارزش هر موقعیت در صندوق است. برای حسابداری موجودی، مقدار میانگین وزنی موجودی برای نوسانات قیمت کالاها حساب می‌شود، به‌طور مثال برای روش‌های LIFO و FIFO با توجه به زمان محاسبات، وزن‌های بیشتری تخصیص داده می‌شود. در زمان ارزیابی شرکت‌ها به‌منظور تشخیص صحت قیمت‌گذاری سهام، سرمایه‌گذاران از میانگین وزنی هزینه سرمایه به‌منظور تخفیف جریان نقدی شرکت استفاده می‌کنند.  WACC بر اساس ارزش بازار بدهی و دارایی در ساختار سرمایه شرکت محاسبه می‌شود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان