هر دو اسیلاتور Williams %R  و شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص های حرکتی هستند، اما محاسبات و تفسیر های آنها بسیار متفاوت است. اگرچه هردو در یک دامنه نوسان می کنند اما محدوده نوسان RSI بین صفر تا ۱۰۰ و محدوده نوسان Williams %R بین صفر تا منفی صد است. درحقیقت Williams %R بیشتر شبیه stochastic است، چرا که هردو قیمت های پایانی را نسبت به کل دوره در یک زمان مشخص مقایسه می کنند.

Williams %R آخرین قیمت های پایانی را با بالاترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند. به این معنی که R% بالاتر از -۵۰% نشان می دهد که آخرین قیمت های بسته شدن به بالاترین قیمت های اخیر بسیار نزدیک است. A %R در -۱۰۰ به این معنی است که قیمت فعلی، پایین ترین قیمت در بازه زمانی مورد نظر است. دوره پیش فرض معمولاً ۱۴ است که می تواند به صورت روز، ماه و یا هفته باشد. (همچنین بخوانید؛ بهترین اندیکاتورهایی که با stochastic جفت می شوند).

RSI میزان سازگاری افزایش یا کاهش قیمت ها را در طول زمان اندازه می گیرد، بنابراین مقدار RSI بالا نشان می دهد که قیمت با فرکانس بیشتری افزایش یافته است. همچنین RSI نیز از بازه ۱۴ دوره ای به طور پیش فرض استفاده می کند. بنابراین، مقدار ۱۰۰ RSI  بدین معنی است که قیمت پایانی طی ۱۴ روز گذشته، هر روز افزایش یافته است.

هردو اندیکاتور Williams %R  و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تعیین اینکه دارایی بیش از حد خرید یا فروخته شده است استفاده می شوند. این شرایط می تواند باتوجه به نوع روند، یک سیگنال باشد. علاوه بر این، سرمایه گذاران از هر دو اندیکاتور حرکتی استفاده می کنند تا با بررسی تحلیل ها و تفاوت های بین مقادیر و روند قیمت، تغییرات بالقوه را به صورت دقیق پیش بینی کنند. اگر ویلیامز٪ R کاهش یابد در حالی که قیمت همچنان به بالاترین سطح در روند صعودی ادامه می دهد، احتمال اصلاح با روند نزولی در آینده بسیار بالا است. با این حال، به دلیل محدوده های مختلف، سیگنال های خرید و یا فروش بیش از حد از این نوسانگرها می تواند متفاوت باشد.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان