مهم نیست از کدام ابزار فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، مهم این است که در کنار آن از اندیکاتورهای تکنیکال جهت دریافت تائید بهره ببرید. هر ابزار فیبوناچی، از جمله فیبوناچی Retracements، متکی به فرمول های ریاضی انتزاعی و جهانی است؛ اطلاعات بسیار کمی در مورد دارایی واقعی و سایر مفروضات در این مدل ها گنجانده شده است.

اغلب از فیبوناچی ریتریسمنت برای شناسایی خطوط پشتیبان و مقاومت و شکست های احتمالی استفاده می شود، اگر چه آنها می توانند برای قرار دادن دستور توقف ضرر و هدف گذاری قیمت فروش نیز مورد استفاده قرار گیرند. این ابزار معمولاً، با سایر شاخص ها ازجمله اسیلاتورها و اندیکاتورهای تکنیکال تطابق پیدا می کند.

Bollinger Bands یک انتخاب شایع در بین معامله گرانی است که از فیوناچی ریتریسمنت استفاده می کنند، چرا که قابلیت تائید شکست های حمایت و پشتیبان را براساس دامنه فعلی قیمت دارایی دارد. تطابق ترازهای فیبوناچی با باندهای بولینجر می تواند بررسی شود، در صورت وجود تطابق احتمال شکست روند افزایش می یابد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی MACD نیز یک اندیکاتور مناسب جهت تکمیل فیبوناچی ریتریسمنت است. MACD ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. معامله گران از این دو میانگین متحرک استفاده می کنند تا نقطه تقاطع، واگرایی ها یا روند هایی با سرعت حرکت بالا را شناسایی کنند. کسانی که اندیکاتور stochastic را برای تائید روند ترجیح می دهند، می توانند از آن به جای اندیکاتور MACD استفاده کنند.

استراتژی Fibonacci retracement می تواند نقش سطوح پشتیبان و مقاومت را در سیستم های معاملاتی مبتنی بر نقطه شکست روند ایفا کند، بنابراین به شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه و جلوگیری از، ازدست رفتن فرصت های معاملاتی کمک می کند. زمانی که ترازهای فیبو برروی سطوح مقاومت و پشتیبان تاریخ منطبق شوند، از قدرت بالاتری برخوردار خواهند بود.

همچنین می توان از اندیکاتور حجم ساده برای دریافت تائید نیز استفاده کرد. از این طریق می توانید بین ریتریسمنت های فعلی و اصلاح احتمالی، تفاوت قائل شوید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان