حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی، دو شاخص اندازه گیری سودآوری شرکت هستند. تفاوت آنها در این است که حاشیه سود ناخالص، هزینه های مستقیم مربوط به تولید و حاشیه سود عملیاتی، هزینه های عملیاتی مانند هزینه های سربار را در نظر می گیرد. هر دو معیار برای اندازه گیری سلامت مالی شرکت مهم هستند.

حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص، درصد درآمد را پس از کسر هزینه کالاهای تولیدی فروخته شده، نشان می دهد. هزینه کالاهای فروخته شده، هزینه ای است که یک شرکت برای تولید کالا و خدماتی که به فروش می رساند، صرف کرده است. حاشیه سود ناخالص نشان می دهد که چطور یک شرکت از هزینه های مستقیم تولید مانند هزینه نیروی انسانی و مواد اولیه، ایجاد درآمد کرده است. (همچنین بخوانید؛ فرمول محاسبه حاشیه سود ناخالص در اکسل چیست؟).

حاشیه سود ناخالص با درنظر گرفتن درآمد کل و کسر هزینه تولید کالا محاسبه می شود. این اختلاف بر کل درآمد تقسیم می شود. می توانید نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنید، چرا که این نسبت معمولاً به صورت درصد بیان می شود.

حاشیه سود عملیاتی

سود عملیاتی اغلب در انتهای اظهارنامه درآمد بیان می شود و مشتقی از سود ناخالص است. سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی با درنظر گرفتن سود ناخالص و کسر تمام هزینه های سربار، اداری و عملیاتی حاصل می شود. هزینه های عملیاتی شامل؛ اجاره، هزینه آب و برق، حقوق و دستمزد، مزایای کارکنان و حق بیمه می شود. سود عملیاتی شامل تمام هزینه های عملیاتی به استثنای بهره بدهی و مالیات شرکت است. (برای برخورداری از خدمات آنلاین حسابداری، میتوانید اینجا کلیک کنید).

حاشیه سود عملیاتی از تقسیم درآمد عملیاتی بر کل درآمد بدست می آید. مانند حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی نیز می تواند به صورت درصد بیان شود.

جمع بندی

تمام شاخص های مالی در تحلیل های مالی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هر دو شاخص حاشیه سود برای اندازه گیری تولید درآمد توسط مدیریت شرکت به کار گرفته می شوند. بهتر است که حاشیه سود شرکت در چند دوره با شرکت های مشابه مقایسه شود. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عوامل تاثیر گذار بر حاشیه سود می توانید اینجا کلیک کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان