تمرکز حسابداری مالی بر خلاصه سازی و ارائه گزارش وضعیت مالی شرکت ها به علاقمندان خارجی به وضعیت شرکت مانند سهامداران، اعتباردهندگان و تامین کنندگان است. برعکس حسابداری مالی، حسابداری مدیریتی است که اطلاعات مالی را در اختیار عوامل درونی شرکت و مدیران راهبردی قرار می دهد.

برخلاف حسابداری مدیریتی، حسابداری مالی یک الزام قانونی است که باید توسط تمام سازمان ها و شرکت های ثبت شده انجام شود. شرکت ها باید در ارائه گزارشات حسابداری از استانداردهای تدوین شده در این زمینه استفاده کنند.

فهرست جامعی از استانداردهای گزارش دهی حسابداری در دسترس صاحبان کسب و کارها است. انجمن حسابداران و حسابرسان رسمی نیز در این زمینه می توانند مرجع مناسبی باشد. وجود استاندارد، برای اطمینان از انطباق و شفافیت در گزارش مالی هزاران شرکت در ده ها صنایع کمک می کند. هدف این است که سرمایه گذاران، تنظیم کننده ها و اعتباردهندگان براساس این گزارش ها، قادر به مقایسه دو یا چند شرکت در کنار یکدیگر با استفاده از مجموعه داده های در دسترس باشند.

سه سند اولیه مرتبط با حسابداری مالی عبارتند از: گزارش سود، ترازنامه و گزارش جریان نقدی. در گزارش درآمد، درآمد و هزینه های شرکت در یک دوره معین، معمولا یک سال مالی، گزارش می شود. درآمد شرکت به عنوان خط مقدم آن شناخته شده است. درآمد کل در ابتدای بیانیه درآمد ظاهر می شود، بعد از آن هزینه ها و در نهایت به درآمد خالص می رسد. درآمد خالص به عنوان آخرین سطر صورت درآمد شرکت شناخته می شود و یکی از مهمترین ارقام حسابداری مالی به شمار می رود.

برای برخورداری از خدمات آنلاین حسابداری، کلیک کنید.

در حالی که صورت حساب درآمد، سود یا ضرر شرکت را در یک بازه زمانی نشان می دهد، ترازنامه اما یک تصویر کلی از وضعیت مالی شرکت در یک لحظه از بازه زمانی فراهم می کند. ترازنامه به سه بخش تقسیم می شود: دارایی های کل، کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام. دارایی ها در یک طرف لیست شده اند، و  بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در سمت دیگر مشخص شده اند. همانطور که از اسمش مشخص است، ترازنامه باید تعادل را بین مجموع دارایی ها با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برقرار کند.

سند کلیدی سوم در حسابداری مالی، صورت جریان های نقدی است. این سند مانند صورت درآمدی، وضعیت مالی شرکت را در طی یک دوره زمانی نسبت به زمان خاص مشخص می کند. این بیانیه چگونگی جریان های نقدی در یک کسب و کار را از طریق سه فعالیت: عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی، نشان می دهد.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان