سود ناخالص از طریق درآمد منهای هزینه کالاهای به فروش رفته (COGS) محاسبه می‌شود. همان‌طور که از نام (COGS) پیداست این شاخص شامل تمام هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های مربوط به اقلام تولید شده توسط یک شرکت هست. به‌عنوان‌مثال، اگر شرکتی خدمات تولید و فروش مبلمان چوبی دست‌ساز را انجام دهد، COGS شامل تمام هزینه‌های مستقیم (مانند چوب، لاک و تخته و رویه)، و نیز هزینه‌های غیرمستقیم مربوط به فرایند تولید، مانند حقوق کارگران مونتاژ و حمل مبلمان؛ انبارداری؛ و تولید تجهیزات انحصاری می‌شود. ازآنجاکه هزینه‌های عملیاتی مانند اجاره دفتر شرکت‌های بزرگ، کمیسیون و بیمه فروش مستقیماً در تولید مبلمان دخالت نمی‌کنند، در دسته‌بندی جداگانه قرار می‌گیرند.

بنابراین اگر درآمد در ابتدای اظهارنامه درآمدی آمده باشد، با تفریق (COGS) از آن مقدار حاشیه سود ناخالص حساب می‌شود.

محاسبه حاشیه سود ناخالص در اکسل

حاشیه سود ناخالص، همچنین به‌عنوان سود ناخالص شناخته و به‌صورت درصد بیان می‌شود: بخش پول است که نشان‌دهنده سود است.

محاسبه آسان است: به‌سادگی سود ناخالص را برای یک دوره به دست آورید و آن را تقسیم‌بر درآمد در یک دوره مشخص کنید. درصد به‌دست‌آمده نشان‌دهنده درآمد باقی‌مانده پس از تحویل کالا و خدمات است. فقط به خاطر داشته باشید، این رقم شامل هزینه‌های قانونی کسب‌وکار نیست، که بعداً کم می‌شود.

پس از واردکردن داده‌های تاریخی و پیش‌بینی داده‌های مربوط به دوره‌های آینده، حاشیه سود ناخالص را به‌صورت زیر حساب می‌کنیم:

  1. واردکردن درآمدها از ترازنامه
  2. واردکردن هزینه‌ها از ترازنامه
  3. پیش‌بینی درصد رشد درآمدی دوره‌های آینده و اعمال کردن این درصد بر روی دوره‌های آتی (معمولاً با برآوردهای اجماعی شروع می‌شود)
  4. محاسبه میانگین حاشیه سود ناخالص گذشته برای برآورد حاشیه ناخالص دوره‌های آتی

می‌توانیم تمام اعداد فوق را به‌صورت مرتب در اکسل وارد و محاسبه کنیم به‌طوری‌که در هر زمان به‌راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشیم.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان