کالای لوکس چیست؟

کالای لوکس برای زندگی ضروری نیست، اما در یک فرهنگ یا جامعه بسیار مطلوب ارزیابی می شود. تقاضا برای کالاهای لوکس با افزایش ثروت یا درآمد فرد افزایش می یابد. به طور معمول، هرچه درصد افزایش درآمد بیشتر باشد، درصد افزایش خرید کالاهای لوکس نیز بیشتر می شود.

از آنجا که کالاهای لوکس گران هستند، افراد ثروتمند، مصرف کننده متناسب کالاهای لوکس هستند. کسانی که ثروتمند نیستند معمولاً کالاهای لوکس نمی خرند چرا ه باید هزینه های روزمره خود را در ابتدا پوشش دهند. کالاهای لوکس را می توان نوعی مصرف گرایی و روشی برای نشان دادن ثروت بالا دانست.

درک ساختار کالای لوکس

اقلام لوکس نسبت به درآمد یا ثروت فرد حساس هستند، به این معنی که با افزایش ثروت، خرید وسایل لوکس نیز افزایش می یابد. در نتیجه ، کالاهای لوکس به عنوان کشش درآمدی تقاضا برای درآمد مثبت در نظر گرفته می شوند ، که معیاری بر چگونگی پاسخگویی تقاضا برای یک کالا نسبت به تغییر در درآمد فرد است. برعکس، اگر افت درآمد وجود داشته باشد ، تقاضا برای اقلام لوکس کاهش می یابد.

به طور نمونه ، تقاضا برای تلویزیون های بزرگ و با کیفیت بالا (4K) با افزایش درآمد احتمالاً افزایش می یابد. با این وجود ، اگر رکود اقتصادی رخ دهد ، که در آن حالت رشد اقتصادی منفی است و باعث می شود افراد شغل خود را از دست بدهند یا درآمد کمتری از شغل کم درآمد داشته باشند، تقاضا برای تلویزیون های 4K کاهش می یابد. در نتیجه ، تلویزیون های 4K به عنوان یک کالای لوکس در نظر گرفته می شوند.

اقلام لوکس در مقابل کالاهای ضروری قرار می گیرند. بعنی کالاهایی که مردم صرف نظر از سطح درآمد یا ثروت خود می خرند. غذا ، آب و آب و برق مورد استفاده برای زندگی در خانه یا آپارتمان احتمالاً کالاهای ضروری برای اکثر مردم محسوب می شود.

اقلام لوکس همچنین می توانند به خدماتی از جمله سرآشپزها و خانه دارهای تمام وقت اشاره داشته باشند. برخی از خدمات مالی همچنین می توانند به طور پیش فرض خدمات لوکس در نظر گرفته شوند چرا که افراد با درآمد کمتر از آنها استفاده نمی کنند. کالاهای لوکس همچنین بسته بندی لوکس ویژه ای برای تمایز محصولات از محصولات اصلی همان رده هستند. البته تعریف یک کالای لوکس بسته به شرایط مالی فرد تا حدودی ذهنی است. به عنوان مثال ، یکی ممکن است اتومبیل را یک کالای لوکس در نظر بگیرد در حالی که دیگری ممکن است یک نیاز اساسی را اینطور در نظر بگیرد.

کالای بی ارزش در مقابل کالای لوکس

کالای اساسی کالایی است که با افزایش درآمد فرد تقاضای کمتری را تجربه می کند. در نتیجه ، از کشش منفی تقاضا برخوردار است. به عنوان مثال ، قهوه ارزان زمانی که درآمد مردم کم است، احتمالاً تقاضا را افزایش خواهد داد. با این حال ، وقتی مردم قهوه گرانتر و با کیفیت بالاتر را انتخاب می کنند که درآمد آنها افزایش می یابددر نتیجه تقاضا برای قهوه بی کیفیت کاهش می یابد. در نتیجه ، قهوه اولیه، کالای بی ارزش محسوب می شود.