اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان فلزات اساسی مجاز فرابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱,۴۲۳ ۴٫۹۴ ۱,۴۱۲ ۴٫۱۳ ۱۲۶,۵۹۷,۷۲۴,۵۶۸ ۱,۲۸۹ – ۱,۴۲۳ ۱,۳۷۹ – ۱,۴۲۳
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۳۹۴ ۱,۳۵۶ ۵ ۱۹ ۲۸۲٫۴ ۷۴٫۳۲
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۳۱۳۷-۳۲۹۴ ۱۰۹۵-۱۰۶۲ ۱۱۸۰ ۴۱۳۶
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۷ ۰ ۲
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
خرید تا مشخص نشدن وجود روند، پیشنهاد نمی شود.