مهندسی دانش چیست؟

مهندسی دانش زمینه ای از هوش مصنوعی (AI) است که قوانین را برای اعمال داده به منظور تقلید از فرایند تفکر انسان جهت پردازش، ایجاد می کند. این زمینه به ساختار وظیفه یا تصمیم برای شناسایی چگونگی رسیدن به نتیجه گیری نگاه می کند. کتابخانه ای از روش های حل مسئله و دانش متوازن که برای هر یک از آنها استفاده می شود، می تواند ایجاد شود و جهت تشخیص مشکلات توسط سیستم مورد استفاده قرار گیرد. نرم افزار خروجی می تواند در تشخیص و حل مسائل به صورت فردی و یا نقش مکمل به یک عامل انسانی کمک کند.

ساختار مهندسی دانش

مهندسی دانش به دنبال انتقال دانش تخصصی حل مسئله کارشناسان انسانی به حالتی از وضعیت مشابه با داده های یکسان است. این رویکرد به عنوان فرآیند انتقال شناخته می شود و در تلاش های اولیه مهندسی دانش قرار دارد. با این حال، دانشمندان و برنامه نویسان متوجه شدند که دانش مورد استفاده انسان در تصمیم گیری همیشه صریح نیست. درحالی که بسیاری از تصمیمات می توانند براساس تجربه های قبلی گرفته شوند، اما انسان در تصمیم گیری از منابع مختلف دانش به موازات یکدیگر استفاده می کند به طوری که بیشتر مواقع منطق تصمیم گیری مشخص نیست. تفکر بعضی از مدیران اجرایی و سرمایه گذاران شناخته شده به ما نشان می دهد که برخی اوقات تصمیم گیری براساس احساس شخصی و ذاتی، نتیجه مطلوب تری نسسبت به تصمیمات غیر خطی و پیچیده می دهد. به اینصورت که برخی مواقع برای تصمیم گیری ماشینی نیازی به استفاده از درخت تصمیم نیست، چرا که منجر به صرف هزینه بالاتری جهت تحلیل و جمع آوری داده خواهد شد.

 فرآیند انتقال به سود مدل سازی یادگیری است. به جای تلاش برای پیروی از مرحله گام به گام تصمیم گیری، مهندسی دانش بر ایجاد یک سیستم یکپارچه، متمرکز است که با نتایج مشابه با کارشناس انسانی بدون پیروی از همان مسیر و یا بهره برداری از منابع اطلاعات مشابه همراه است. این مسئله برخی از مسائل مربوط به ردیابی دانش را که برای تفکر غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد، حذف می کند، چرا که در این حالت تصمیم گیرنده از اطلاعاتی که در حال رخ دادن است، اطلاع ندارد. تا زمانی که نتیجه گیری قابل مقایسه باشد، مدل کار می کند. هنگامی که نتایج یک مدل به طور مستمر به تصمیم کارشناس انسانی نزدیک می شود، می تواند قابل استفاده شود. نتایج نامناسب را می توان ردیابی و علت ایجاد مشکل را شناسایی و برطرف کرد.

مهندسی دانش برای حذف کارشناسان انسانی

درحال حاضر مهندسی دانش در نرم افزارهای decision support پیاده سازی شده است. مهندسان متخصص دانش در زمینه های گوناگون کار می کنند که پیشرفت کارهای انسان را در تصمیم گیری های ماشینی شبیه سازی کنند. مانند توانایی ماشین ها برای تشخیص چهره یا تحلیل معنی جمله افراد براساس حالات مختلف. با رشد پیچیدگی مدل، مهندسان دانش نمی توانند به طور کامل درک کنند که چگونه نتیجه گیری ها به دست می آیند. ترکیب این مدل های مهندسی دانش با توانایی های دیگر مانند پردازش زبان طبیعی (NLP) و شناخت چهره و هوش مصنوعی می تواند یک مشاور مالی خبره یا مشاور آژانس باتجربه را ایجاد کند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان