اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
آرمان
بیمه آرمان
 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی مجاز پایه فرابورس ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۰ ۱٫۸۳ ۱,۰۰۰ ۱٫۸۳ ۷۱,۶۸۳,۰۰۰ ۱ – ۹۹۹,۹۹۹ ۱,۰۰۰ – ۱,۰۰۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۰۰۰ ۹۸۲
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۹۷۷ ۵۲۳ ۶۷۴ ۱۱۹۹
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۹ ۰ ۰
چارت قیمت