در این مقاله استراتژی هوش مصنوعی در یک شرکت تولیدی فرضی پیاده سازی شده است.

فرآیند های مشتری – محور

برخی فرایندهای مشتری مداری به شرح زیر توسط سیستم های شناختی و هوش مصنوعی تقویت خواهند شد.

  • ارسال محصول توسط ماشین بدون سرنشین برای مشتری (در صورت خرید آنلاین از اپلیکیشن) به طوری که صورت مشتری باتوجه به الگوریتم های یادگیری عمیق شناخته خواهد شد و محصول تحویل مشتری می شود.
  • استفاده از پردازش زبان طبیعی به منظور پاسخگویی به تماس های مشتری و ارائه راهکار توسط هوش مصنوعی به مشتری. این سیستم قابلیت آنلاین بودن در تمام روزها و ساعات هفته را دارد.
  • پیگیری وضعیت شکایت مشتریان در سیستم توسط سیستم های شناختی و ارائه گزارش توسط ایمیل و تلفن به مشتریان.
  • ارائه موقعیت نزدیک ترین مراکز خرید محصولات به طورت خودکار باتوجه به موقعیت مشتریان بر روی تلفن همراه.
  • ارسال خودکار جدید ترین محصولات به آدرس ایمیل مشتریانی که بیشترین خرید را طی ماه های گذشته داشته اند.
  • قرار گیری محصول در سبد خرید لوازم خانگی هوشمند به طوری که در لیست خریدی که به صورت خودکار تولید می شود، نام محصول شرکت ما نیز قرار دارد.

فرآیند های داخلی سازمان

فرایندهای های سازمانی به شرح زیر توسط سیستم های شناختی و هوش مصنوعی تقویت خواهند شد.

فرآیند برنامه ریزی تولید

باتوجه به داده های ورودی از فرآِند فروش، فنی و ظرفیت دستگاه های تولید و منابع انسانی، سیستم یادگیری ماشینی مقدار تولید روزانه را براساس سیستم تولید برای انبار و تولید برای فروش، پیش بینی و محاسبه می کند. این مقدار به صورت خودکار به خطوط تولید (خط تولید پیوسته) ارسال خواهد شد. در این حالت کارکرد ماشین می تواند توسط اپراتوز چک شود ولی مقدار تولید روزانه به صورت خودکار محاسبه و فرآِند تولید انجام خواهد شد.

فرآیند انفورماتیک

سیستم های شناختی می توانند به صورت خودکار وظیفه عیب یابی تجیهزات کامپیتوری مستفر در سایت تولیدی را انجام دهند. به این صورت که پس از شناخت عیب، گزارش به طورت خودکار به کارشناسان ارسال می گردد.

فرآیند کنترل کیفیت

با نصب سنسور بر روی خطوط تولید، ویژگی  ظاهری و کیفی محصولات به صورت پیوسته با نمونه مطلوب توسط الگوریتم های یادگیری ماشینی مطابقت داده می شوند و در صورت وجود محصول نامنطبقآ آن محصول به طورت خودکار از فرآیند تولید حذف می شود.

فرآیند تحقیق و توسعه

در این فرآیند به منظور مقایسه محصولات تولیدی جدید با سایر محصولات موجود در بازار، می توان با تجزیه محصولات موجود و بکار گیری سیستم های شناختی، نوع و مقدار مواد اولیه محصول رقبا را بررسی کنیم. در این حالت مقایسه ویژگی محصولات بسیار ساده خواهد شد.

فرآیند نگهداری و تعمیرات

با مجهز کردن ربات های مستقر در خطوط تولید و بسته بندی محصول، وضعیت سلامت ربات ها از منظر فنی به صورت پیوسته تحلیل و گزارش به واحد فنی ارسال خواهد شد. همچنین در برخی حالات ربات می تواند برخی از عیب های خود را برطرف کند.

فرآیند مهندسی فروش

باتوجه به داده های جمع آوری شده از بخش فروش، توزیع، وضعیت بازار و نیز درآمد خانوارها، سیستم های یادگیری ماشینی قادر به ازائه مکان های پیشنهادی به منظور توزیع محصول هستند. همچنین مقدار، بازار هدف و گروه مشتریان توسط این سیستم پیشنهاد می شود.

فرآیند منابع انسانی

با توجه به توزیع تخصص ها در سازمان، سیستم های هوش مصنوعی می توانند بازی های هوش، فکر و آزمون های طی دوره را به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و نتایج را ارزیابی کنند. همچنین دوره های آموزشی براساس نتایج ارزیابی ها توسط هوش مصنوعی پیشنهاد می شود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان