تخصیص دارایی چیست؟

تخصیص دارایی، استراتژی سرمایه گذاری با هدف تعادل ریسک و بازده از طریق تقسیم دارایی های سبد سرمایه گذاری با توجه به اهداف سرمایه گذاری شخصی، تحمل ریسک و افق سرمایه گذاری است. سه طبقه دارایی اصلی – سهام، درآمد ثابت و پول نقد و معادل آن – دارای سطوح مختلف ریسک و بازده هستند، بنابراین هر یک از آنها در طول زمان رفتار متفاوت خواهند داشت. (همچنین بخوانید؛ چند استراتژی تخصیص دارایی).

ساختار تخصیص دارایی

هیچ فرمول مشخصی وجود ندارد که بتواند تخصیص دارایی مناسب برای هر فرد را پیدا کند. با این حال، مشاوران مالی در این زمینه که، تخصیص دارایی یکی از مهمترین تصمیم های یک سرمایه گذار است، اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر، انتخاب اوراق مشارکت یکی از راهکارهای تخصیص دارایی در سهام، اوراق قرضه و پول نقد و معادل آن است که معیار اصلی تعیین کننده نتایج سرمایه گذاری شما خواهد بود.

ممکن است سرمایه گذاران برای اهداف مختلف از دارایی های مختلف استفاده کنند. برای مثال، کسی که قصد خرید یک خودروی جدید در سال آینده را دارد، ممکن است اقدام به سرمایه گذاری در پیش خرید خودرو، گواهی سپرده و یا اوراق قرضه کوتاه مدت کند. یکی دیگر از اهداف می تواند پس انداز برای دوران بازنشستگی باشد که سرمایه گذاری در بیمه می تواند یکی از راهکارهای تخصیص دارایی در این مهم باشد. تحمل ریسک یک عامل کلیدی در مبحث تخصیص دارایی است. فردی که تحمل پذیرش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس را ندارد، ممکن است سرمایه خود را در یک حساب بانکی محافظه کارانه سپرده گذاری کند.

اختصاص دارایی های مبتنی بر سن

به طور کلی، سرمایه گذاری در سهام برای دوره های پنج سال یا بیشتر توصیه می شود. حساب های پول نقد و سپرده برای اهداف کمتر از یکسال مناسب هستند. اوراق قرضه نیز در میان این دو حالت قرار می گیرد. در گذشته، مشاوران مالی توصیه می کردند که سن انسانی را از ۱۰۰ کسر کنید تا میزان سرمایه گذاری در بازار سهام مشخص شود. به عنوان مثال، یک فرد ۴۰ ساله می تواند ۶۰ درصد سرمایه خود را در سهام سرمایه گذاری کند. اما باتوجه به تغییرات به وجود آمده در امید به زندگی، اکنون کسر سن از عدد ۱۱۰ و ۱۲۰ توصیه می شود. برای افرادی که به سن بازنشستگی نزدیک هستند، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت کم ریسک می تواند گزینه مناسبی باشد.

دستیابی به تخصیص دارایی از طریق صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری، تلاش در ساخت یک پرتفوی سرمایه گذاری برای افراد با در نظر گرفتن سن سرمایه گذار، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری با کلاس دارایی های متناسب دارند. با این حال، منتقدان این رویکرد اشاره می کنند که رسیدن به یک راه حل استاندارد برای تخصیص دارایی های پرتفوی مشکل است چرا که سرمایه گذاران فردی به راه حل های فردی نیاز دارند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان