اگر می خواهید یک وام جدید بگیرید باید این مقدار را بدانید.

نسبت بدهی به درآمد (DTI) یک معیار مالی شخصی است که میزان بدهی به درآمد ناخالص شما را نشان می دهد. می توانید با تقسیم کل بدهی های ماهانه خود بر درآمد ماهانه ناخالص، نسبت بدهی به درآمد را به راحتی محاسبه کنید.

 (همچنین بخوانید؛ هزینه بدهی چیست؟). 

چرا باید این نسبت را محاسبه کنید؟ بسیاری از وام دهندگان در کشورهای توسعه یافته برای پرداخت وام این نسبت را با توجه به وضعیت مالی شما محاسبه می کنند. همچنین مهم است بدانید که آیا می خواهید مقدار وام بیشتری بگیرید یا خیر. در ادامه این مقاله نحوه محاسبه نسبت بدهی به درآمد را شرح خواهیم داد.

ویژگی های کلیدی

 • برای محاسبه نسبت بدهی به درآمد تمام بدهی و تعهدات مالی ماهانه خود را جمع سپس مجموع را بر درآمد ناخالص ماهانه خود (درآمد قبل از کسر مالیات) تقسیم کنید. سپس حاصل تقسیم را در 100 ضرب کنید تا به یک مقدار درصدی برسید.
 • محاسبه نسبت بدهی به درآمد قبل از خریدهای بزرگی همچون خانه یا ماشین جدید، به شما کمک می کند تا دریابید که آیا توانایی باز پرداخت اقساط را دارید یا خیر.
 • پرداخت بدهی، اجتناب از بازپرداخت های بدهی جدید و افزایش درآمد، تنها راه کارهای موثر نسبت بدهی به درآمد یا DTI هستند.

چگونه DTI را حساب کنیم؟

برای محسابه این نسبت در ابتدا تمام بدهی های جاری خود را جمع کنید. فراتر از وام مسکن، سایر بدهی ها شامل موارد زیرهستند:

 • وام خودرو
 • وام تحصیلی
 • پرداخت کارت اعتباری
 • حمایت از فرزندان و خانواده
 • سایر بدهی های بدهی ماهانه

در مرحله بعد، درآمد ماهانه ناخالص (پیش از مالیات) را محاسبه کنید که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • دستمزدها
 • حقوق
 • کارانه پاداش
 • حقوق بازنشستگی
 • بیمه اجتماعی و بازنشستگی
 • بازده سرمایه گذاری
 • درآمد اضافی دیگر

اکنون مجموع کل بدهی های ماهانه خود را بر درآمد ناخالص ماهانه تقسیم کنید. مقدار نهایی اعشار خواهد شد؛ آن را در عدد 100 ضرب کنید تا به یک مقدار درصدی برسید. این مقدار نسبت بدهی به درآمد شما نام دارد.

آیا می دانسیتید؟

نسبت بدهی به درآمد در کنار اعتبار مالی شما یکی از مهمترین عواملی است که وام دهندگان هنگام درخواست وام در نظر می گیرند.

آیا می توانید از عهده مخارج بزرگ بربیایید؟

اگر قصد خرید های بسیار بزرگی را دارید باید نسبت بدهی به درآمد را حتماْ حساب کنید. چرا که بازپرداخت آن یک تعهد مالی برای شما به همراه خواهد داشت.

برای مثال می توانید از یک ماشین حساب آنلاین استفاده کنید تا مبلغ باز پرداخت وام مسکن ماهانه یا وام ماشین جدیدی را که در نظر دارید برای شما برآورد کند. همچنین بخوانید- بهترین و بدترین مشاوره سرمایه‌گذاری.

برآورد و مقایسه نسبت بدهی به درآمد “قبل” و “بعد” از دریافت وام جدید راه بسیار خوبی برای کمک به شما در تعیین اینکه آیا شما هم اکنون می توانید خرید خانه یا ماشین جدید را انجام دهید یا خیر-است.

به یاد داشته باشید

هنگامی که بدهی خود را تسویه می کنید – وام دانشجویی یا مسکن – محاسبه مجدد نسبت بدهی به درآمد به شما نشان می دهد که چقدر وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده اید.

تجربه نشان داده است هرچه این مقدار (نسبت بدهی به درآمد) کمتر باشد، وام دهندگان به اعطای وام به شما علاقمند تر هستند همچنین توانایی شما در بازپرداخت اقساط وام جدید بسیار بالاتر خواهد بود. از دیدگاه فنی هر چه این نسبت کمتر از 36 درصد باشد، وضعیت مالی شما بسیار بهتر است.

نمونه ای از محاسبه DTI

در ادامه به مثالی از محاسبه نسبت بدهی به درآمد می پردازیم.

سامان بدهی های ماهانه خود را به صورت زیر لیست کرده است:

 • 1000 واحد پولی – وام مسکن
 • 300 واحد پولی – وام خودرو
 • 250 واحد پولی – وام دانشجویی
 • حداقل 200 واحد پولی – پرداخت کارت اعتباری
 • 400 واحد پولی – دیگر بدهی های بدهی ماهانه

مجموع بدهی های سامان مبلغ 2,150 واحد پولی است.

همچنین جریان درآمد ماهانه او به قرار زیر است:

 • 4000 واحد پولی – حقوق از شغل اصلی وی
 • 2000 واحد پولی – از شغل ثانویه او

مجموع درآمد های سامان مبلغ 6,000 واحد پولی است.

نسبت بدهی به درآمد سامان با تقسیم کل بدهی ماهانه او (2150) بر درآمد ماهانه ناخالص (6000) محاسبه می شود.  شکل ریاضی این نسبت به قرار زیر است:

DTI=(2150/6000)*100

35.84%

نسبت بدهی به درآمد سامان 35.84 درصد است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان