سرمایه در معرض ریسک یا CaR چیست؟

CaR برای بیمه‌های خودمختار و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه‌نامه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند، اعمال می‌شود. از CaR برای جبران خسارات استفاده می‌شود. به‌طور مشابه، سرمایه‌گذاران نیاز دارند تا سرمایه در معرض خطر را خود را مشخص کنند.

ساختار سرمایه در معرض ریسک

شرکت‌های بیمه برای تحت پوشش درآوردن مشتریان خود، حق بیمه را جمع‌آوری می‌کنند. مقدار حق بیمه بر اساس میزان ریسک بیمه شونده، نوع ریسک پوشش داده‌شده و برآورد خسارات پس از وقوع بحران مالی تعیین می‌شود، شرکت‌های بیمه از این حق بیمه برای پرداخت خسارات و البته کسب درآمد و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

سرمایه در معرض ریسک به‌عنوان یک مقدار بیش از حق بیمه دریافتی در نظر گرفته می‌شود. از این سرمایه اضافی دریافت شده به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود. سرمایه در معرض ریسک یک شاخص مهم برای تعیین وضعیت سلامت مالی شرکت‌های بیمه است که نشان می‌دهد در صورت وقوع بحران شرکت بیمه، سرمایه لازم برای جبران خسارات را دارد و مانع از ورشکستی شرکت‌های بیمه خواهد شد (منبع: گروه مشاوران مالی سامان).

مقدار سرمایه اضافی نگهداری شده توسط شرکت بیمه با توجه به نوع قرارداد بیمه و بیمه‌نامه تعیین می‌شود. برای بیمه‌نامه‌هایی غیر از بیمه عمر، مقدار capital at risk بر اساس ادعاهای برآورد شده و میزان حق بیمه پرداخت‌شده توسط بیمه شونده، تعیین می‌شود. اما برای بیمه‌های عمر این مقدار بر اساس مجموع مزایایی که باید پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.

رگولاتورها ممکن است حاشیه ورشکستگی شرکت‌های بیمه را بر اساس اندازه و نوع ریسک‌هایی که در بیمه‌نامه‌هایشان پوشش می‌دهند، تعیین کنند. (منبع: گروه مشاوران مالی سامان). حاشیه ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای (غیر از بیمه عمر) بر اساس میزان خسارات پرداخت‌شده در طول یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. برای بیمه‌های عمر این مبلغ بر اساس درصد کل ارزش قراردادهای بسته‌شده، محاسبه می‌شود. این محاسبات تعیین می‌کنند که چقدر سرمایه باید کنار گذاشته شود و در حق پرداخت‌های بیمه هزینه نشود.

سرمایه در معرض خطر و مالیات

CaR همچنین مربوط به مالیات بر درآمد فدرال هم می‌شود. IRS نیاز به یک سرمایه‌گذار دارد که سرمایه در معرض ریسک داشته باشد. بسیاری از پناهگاه‌های مالیاتی وجود دارند که از ضرر احتمالی سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کنند همچنین یک منبع درآمد برای آن‌ها می‌باشند، به‌طوری‌که در مراحل بعدی مالیات نرخ بهره کمتری می‌پردازند. به همین دلیل یکی از الزامات افزایش سرمایه، داشتن سرمایه در معرض ریسک است.

سرمایه‌گذاران دیگر چه می‌دانند؟

اگر فکر می‌کنید که از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری دیر مطلع می‌شوید شاید به این دلیل است که دیگر سرمایه‌گذاران اخبار مرتبط را پیگیری می‌کنند. با ثبت‌نام در خبرنامه وبسایت از آخرین اخبار بازارهای مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایمیل خود باخبر شوید.