اطلاعات نماد

نام نماد

نام شرکت

نام صنعت

وضعیت

بازار

حجم مبنا

چدن

تولیدی چدن سازان

ساخت محصولات فلزی

مجاز

بورس-بازاردوم

۳۲۰۰۰۰

بنیادی

بروزرسانی

آخرین قیمت

قیمت پایانی

ارزش

قیمت مجاز

بازه روز

۱۳۹۷/۰۳/۲۲-۹:۴۰:۳۵

۲,۵۵۱ ۳٫۰۳

۲,۵۵۰ ۲٫۹۹

۷,۱۸۹,۲۱۱,۰۴۶

۲,۳۵۳ – ۲,۵۹۹

۲,۵۳۵۲,۵۹۵

اولین معامله

قیمت دیروز

Eps پیش بینی

Eps واقعی

Forward P/E

Trailing P/E

۲,۵۳۹

۲,۴۷۶

۲۵۱

۲۲۲

۱۰٫۱۶

۱۱٫۴۹

تکنیکال

پنجره زمانی

ردیف داده ها

تعداد اندیکاتورها

سطوح مقاومت

سطوح حمایت

حد ضرر

حد سود

روزانه

۳۱۰

۹

۲۷۱۴ – ۲۹۳۱

۲۱۹۰ – ۲۳۵۰ – ۲۳۳۹ – ۲۵۴۲

۲۳۵۰

۲۹۲۸

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱

RSI

خرید

۲

SMA 20Day

خرید

۳

EMA 12Day

خرید

۴

EMA 26 Day

۵

Stochastic

خرید

۶

OBV

۷

CCI

خرید

۸

MFI

۹

ROC

خرید

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۶

۰

۳

چارت قیمت

پیشنهاد مشاوران ما

مناسب خرید باتوجه به حدود سود و زیان

 

توجه: تمامی نظرات اندیکاتورها باتوجه به الگوریتم محاسباتی گروه مشاوران مالی سامان مشخص شده است.