اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
درازک دارویی‌ رازک‌  مواد و محصولات دارویی  مجاز بورس-بازاردوم ۲۳۷۲۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۹,۸۷۹ ۳٫۱۴ ۹,۵۸۸ ۰٫۱ ۴۱۱,۸۳۲,۹۴۱ ۹,۱۰۰ – ۱۰,۰۵۶ ۹,۱۰۰ – ۹,۸۷۹
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۹,۸۷۹ ۹,۵۷۸ ۱,۶۴۲ ۲۷۱ ۵٫۸۴ ۳۵٫۳۸
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۹۷۴۷-۱۱۱۹۸ ۷۹۹۱ ۱۱۱۹۸
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day فروش
۳ EMA 12Day فروش
۴ EMA 26 Day فروش
۵ Stochastic
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۰ ۴ ۵
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
در انتظار ادامه روند نزولی پس از استراحت کوتاه مدت