تحلیل گزارش مالی دیزنی

شرکت والت دیزنی (DIS) نتایج درآمد سه ماهه سوم سال مالی 2021 را گزارش کرده به طوری که مخالف پیش بینی تحلیل گران بوده است. سود تعدیل شده به ازای هر سهم (EPS) بسیار بالاتر از پیش بینی تحلیلگران بود، ده برابر بیشتر از پایین ترین سطح رکود ناشی از پاندمی سه ماهه سال قبل. درآمد دیزنی همچنین از توزیع تجمعی فراتر رفت و افزایش سالانه 44.5 درصدی (YOY) را تجربه کرد. در طول یک سال گذشته، سهام دیزنی مجموع بازده 36.1٪ را نشان می دهد، بالاتر از بازده کل 32.0٪ .

درآمد پارکها، مراکز تفریجی و محصولات DIS

درآمد پارکها، مراکز تفریجی و محصولات دیزنی نسبت به سه ماهه قبل 307.6 درصد افزایش یافت و به پنج فصل متوالی کاهش درآمد پایان داد.

این بخش گزارش مالی دیزنی شامل پارک های ساختگی دیزنی، استراحتگاه ها، کشتی های تفریحی و باشگاه های تفریحی است. این امر به ویژه با قدرت هزینه مصرف کنندگان در سراسر جهان ارتباط دارد.

از بین تمام بخش های تجاری دیزنی، بخش پارکها، مراکز تفریحی و محصولات بیشترین تأثیر ناشی از همه گیری COVID-19 و اقدامات مرتبط دولت ها برای محدود کردن شیوع ویروس داشته است. در سال مالی 2019 (سال مالی) 2019، سال قبل از پاندمیک، این بخش 38.5 درصد از درآمد سالانه شرکت را به خود اختصاص داد. در سال مالی 2020، 26.1٪  را به خود اختصاص داده است.

اما پس از انتشار واکسن و کاهش محدودیت های کرونایی، به دیزنی اجازه داده است محدودیت های ظرفیت را در پارکهای موضوعی خود افزایش دهد. شروع همه گیری، گزارش درآمد عملیاتی 356 میلیون دلار در سه ماهه سوم سال مالی 2021 در مقایسه با زیان عملیاتی 1.9 میلیارد دلار در سه ماهه قبل.

با این حال، بهبودی وضعیت حاصل از همه گیری ویروس کرونا بسیار نامشخص است زیرا نوع دلتا ویروس کرونا با سرعت بیشتری گسترش می یابد و نگرانی ها را افزایش می دهد. گسترش نوع دلتا باعث شده است که دیزنی دوباره دستور استفاده از ماسک را در پارکهای موضوعی خود صادر کند.