اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سرمایه گذاریها مجاز رابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱,۰۳۵ ۴٫۷۶ ۱,۰۳۷ ۴٫۹۶ ۱۸۱,۵۸۱,۰۵۱ ۹۳۹ – ۱,۰۳۷ ۱,۰۳۰ – ۱,۰۳۷
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۰۳۷ ۱۲۳ ۸٫۴۳
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۰۵۹ ۹۱۶-۱۰۲۰ ۷۴۶ ۹۵۱
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۵ ۰ ۴
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود، موقعیت خرید پیشنهاد می شود