چگونه از سرمایه گذاری هایتان در خانه اول خود محافظت می کنید؟ پس از اسباب کشی به خانه ای که خریدید و انجام همه کارها شامل کمسیون بنگاه معاملات ملکی، تعمیرات و غیره، کار برنامه ریزی مالی و بودجه بندی پس از تحویل کلید خانه جدید متوقف نمی شود.

البته تمام کارهایی که قبلاً انجام داده اید باید به روند مالی شما کمک کنند. شما باید میزان قسط وام مسکن خود را تعیین کنید، وجوهی را برای پیش پرداخت جمع آوری کنید و برای وام مسکن درخواست دهید. این می تواند یک فرآیند پیچیده و استرس زا باشد. بر اساس نظرسنجی های انجام شده، 75 درصد از خریداران خانه فرایند دریافت وام مسکن را به ملاقات با دندانپزشک تشبیه کرده اند.

لیست دانشنامه مالی سامان را از آنچه باید در آینده برای حفظ شتاب در این مرحله کلیدی از زندگی مالی خود و ایجاد یک پایه محکم برای آینده خود انجام دهید، بخوانید.

  • پس از خرید خانه، برنامه ریزی های جدید مالی و بودجه بندی را ادامه دهید.
  • بودجه ای تهیه کنید که تمام هزینه های جاری خانه شما را پوشش دهد و پول اضافی کافی برای تعمیرات و ارتقاء اختصاص دهید.
  • بیمه مسکن، درمان و عمر را ثبت نام کنید.
  • از پس انداز برای سایر اهداف بلند مدت مانند بازنشستگی غافل نشوید.

بازنگری بودجه خانواده

فکر کردن به ایجاد یک طرح مالی با در نظر گرفتن خرید خانه و پس از خانه دار شدن، می تواند دلهره آور باشد، اما این یک گام اساسی است که نباید از آن غافل شد.

تنظیم برنامه بودجه، سود قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.این برنامه این شامل پرداخت وام مسکن، و همچنین هرگونه افزایش هزینه های مربوط به هزینه های خدمات، هزینه مالکیت خانه یا تعمیر و نگهداری می شود.

اگر اخیراً از اجاره به مالکیت گذر کرده اید، دو مورد اخیر بسیار مورد توجه قرار می گیرند. اگر شما قبلاً هیچ خانه ای نداشتید، تعمیر یک نشتی توالت یا تعویض یک پنجره شکسته از جیب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

خریداران برای اولین بار باید صندوق پس انداز جداگانه ای را برای پوشش تعمیرات بزرگتر ایجاد کنند. “محدوده قیمت این خدمات کوچک نیست.”

در صورتی که قصد دارید آشپزخانه خود را بازسازی کنید یا حمام ها را به روز کنید، باید بودجه خود را برای اختصاص پول لازم برای ارتقاء اختصاص دهید.

علاوه بر اجتناب از بدهی های جدید، باید پرداخت بدهی های موجود خود را نیز در اولویت قرار دهید. حذف وام خودرو، کارت اعتباری یا پرداخت وام دانشجویی می تواند پول بیشتری به جساب پس انداز شما اضاقه کند که می توانید به صندوق پس انداز خانه خود اضافه کنید، و می تواند فضای بیشتری به بودجه شما اختصاص بدهد.

بیمه خود را به روز کنید

به عنوان اولین خریدار، بیمه صاحب خانه ضروری است، اما ممکن است انواع دیگری از بیمه نیز وجود داشته باشد که با بیمه عمر شروع می شود.

بیمه خانواده همچنین می تواند در تأمین جریان نقدی برای تأمین هزینه های ماهانه یا پرداخت هزینه های تحصیل فرزندان شما در صورت داشتن خانواده مفید باشد.

برنامه بازنشستگی خود را مرور کنید

اگر بودجه شما پس از خرید خانه در حال تغییر و افزایش است، مهم است که از سایر اهداف مالی خود غافل نشوید. این شامل پس انداز برای بازنشستگی می شود.

پس انداز یک صندوق اضطراری برای هزینه های مربوط به مسکن و قرار دادن پول در حساب های تحصیل فرزندان نیز ممکن است در لیست اهداف باشد. صاحبان خانه های جدید باید حداقل شش تا 12 ماه از هزینه های حساب پس انداز نقدینگی خود را برای روزهای بحرانی مالی پس انداز کنند.

جمع بندی

خرید خانه مسئولیت های مالی جدیدی ایجاد می کند، اما با برنامه ریزی مناسب، می توانید از غرق شدن مالی جلوگیری کنید. در حالت ایده آل، آماده سازی مالی قبل از خرید خانه شروع می شود.