اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  مجاز بورس-بازاردوم ۷۸۱۰۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۶,۲۰۰ (۰٫۱۳) ۶,۲۰۳ (۰٫۰۸) ۹,۰۳۲,۳۴۲ ۵,۸۹۸ – ۶,۵۱۸ ۵,۸۹۸ – ۶,۲۰۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۵,۸۹۸ ۶,۲۰۸ ۲۲۴ (۱۷۱) ۲۲٫۶۹ (۳۶٫۲۷)
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۷۳۸۲ ۴۲۳۰
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI فروش
۲ SMA 20Day فروش
۳ EMA 12Day فروش
۴ EMA 26 Day فروش
۵ Stochastic فروش
۶ OBV
۷ CCI فروش
۸ MFI
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۰ ۷ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
خرید و نگهداری پیشنهاد نمی شود.