به طور کلی بازار سهام مانند هر بازار دیگر، از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود. زمانی که یک سهام فروخته می شود، خریدار و فروشنده سهام برای مالکیت آن مبلغی را مبادله می کنند. قیمتی که سهام خریداری می شود، قیمت جدید آن خواهد شد. زمانی که سهام بعدی به فروش رسید، قیمت آن جایگزین قیمت بازار خواهد شد و به همین ترتیب این روند ادامه پیدا خواهد کرد. (همچنین بخوانید؛ راهنمای مبتدیان بازار سهام – نحوه کسب درآمد از بورس).

هرچه تقاضای سهام بیشتر شود، قیمت آن نیز در بازار افزایش خواهد یافت و عرضه بیشترِ سهام موجب کاهش قیمت آن می شود. درحالی که در تئوری، عرضه اولیه سهام براساس سود تقسیمی آتی قیمت گذاری می شود، در بازار اما قیمت سهام براساس عرضه و تقاضا نوسان پیدا می کند. بسیاری از نیروهای بازار عرضه و تقاضا را هدایت و درنتیجه موجب تغییر قیمت سهام می شوند.

ارزش شرکت و قیمت سهام

درک قانون عرضه و تقاضا آسان است؛ اما درک تقاضا می تواند سخت باشد. حرکت قیمت سهام در زمان بازار، نشان دهنده احساس سرمایه گذار نسبت به ارزش شرکت است- اما چگونه ارزش شرکت را تعیین می کنند؟ مطمئناً برای محاسبه این ارزش یک پارامتر مهم درآمدهای فعلی است؛ چه مقدار سود تولید شده است. اما سرمایه گذاران اغلب به دنبال اعداد هستند. به این معنا که قیمت سهام نه تنها ارزش شرکت بلکه چشم انداز آن را نیز مشخص می کند، به طور دقیق تر، میزان انتظار سرمایه گذاران از رشد سرمایه در آینده را نشان می دهد.

پیش بینی قیمت سهام شرکت

تکنیک های کمی و فرمول هایی برای پیش بینی قیمت سهام وجود دارند. مدل های تخفیف تقسیم سود (DDM) بر مبنای این مفهوم که قیمت فعلی سهام برابر مجموع تمام سود های تقسیمی آتی منهای ارزش فعلی آنها است. با تعیین قیمت سهام براساس برآورد سود تقسیمی آتی، از نظریه ارزش زمانی پول یا TVM استفاده می شود. 

مدل رشد گوردون

انواع مختلفی از مدل های تخفیف تقسیم سود وجود دارد. یکی از محبوب ترین و ساده ترین آنها، مدل رشد گوردون است. فرمول گوردون در ۱۹۶۰ توسط مایرون گوردون، اقتصاددان آمریکایی، به شرح زیر توسعه داده شد؛

ارزش فعلی سهام= سود تقسیمی به ازای سهام تقسیم بر نرخ بهره منهای نرخ رشد.

و یا داریم:

به طوری که:

P قیمت فعلی سهام

D1 ارزش سود تقسیمی سال آتی

R هزینه ثابت سرمایه متعلق به شرکت (یا نرخ بازگشت)

G نرخ رشد ثابتکه به طور دائم برای سود تقسیمی درنظر گرفته می شود

مثال ارزش گذاری سهام

به عنوان مثال شرکت “الف” را درنظر بگیرید. سهام با قیمت ۱۰,۰۰۰ در بازار معامله می شود. این شرکت نیاز به حداقل نرخ بازده r 5٪ دارد و در حال حاضر سود تقسیمی D 200  به سهامدارانش ارائه می کند و انتظار رشد ثابت سالیانه g 3 درصد برای این سود وجود دارد. باتوجه به اطلاعات فوق، ارزش ذاتی سهام به صورت زیر محاسبه می شود.

۲۰۰/ (۰٫۰۵-۰٫۰۳) =۱۰,۰۰۰

باتوجه به مدل گوردون سهام با قیمت ذاتی خود در بازار معامله می شود، اگر سهام با قیمت بالاتر از ۱۰۰۰۰ معامله شود، می گویند در محدوده اشباع خرید و اگر در کمتر از آن معامله شود در محدوده اشباع فروش قرار دارد و یک موقعیت خرید مناسب برای معامله گرانی که به دنبال کسب سود هستند، فراهم می کند. (همچنین بخوانید؛ محاسبه ارزش سهام در اکسل با استفاده از مدل گوردون).

جمع بندی

فرمول محاسبه مدل رشد گوردون که پیشتر بیان شد، ارزش ذاتی سهام را با فرض رشد دائم و ثابت محاسبه می کند که به جریان نقدی یکسان برای یک مقدار محدود و زمان نامحدود اشاره دارد. البته در واقعیت ممکن است شرکت ها به طور ثابت سود تقسیمی خود را افزایش ندهند، و یا سود با نرخ متغیر افزایش یابد.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان