صورت درآمد یا صورت سود و زیان، یک اظهارنامه مالی است که درآمدها، هزینه ها و سود خالص تولید شده توسط شرکت طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد. این سند مالی یکی از مواردی است که توسط سازمان ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد. هرچند که اطلاعات موجود در این سند نسبتاً ساده است، این بیانیه اطلاعات مالی زیادی در اختیار شما قرار می دهد که می تواند جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت در گذشته و برآورد چشم انداز آینده مالی شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل بسیار مهم است که سرمایه گذاران درک صحیحی از بیانیه درآمدی داشته باشند. (همچنین بخوانید؛ چگونه در مصاحبه شغلی مالی موفق باشیم).

صورت درآمدی به چه شکل است؟

درحالی که تقریباً هیچ دو صورت درآمدی یکسان نیستند اما همه آنها در مجموعه داده های ارائه شده مشترک هستند؛ درآمد کل، هزینه های کل و سود خالص. اگرچه اینها حداقل مقادیری هستند که باید نمایش داده شوند، اما جزئیات بیشتری برای هربخش در اختیار کاربران قرار می گیرد تا بینش بیشتری در خصوص فعالیت های سازمان ایجاد شود. برخی از پرکاربردترین موارد در این صورت مالی در ادامه فهرست شده اند:

درآمد محصول: این مورد مربوط به درآمد یک محصول مشخص است که شرکت به فروش رسانده است. ممکن است برای محصولات مختلف چندین خط از این آیتم وجود داشته باشد، البته اگر سازمان چندین محصول را به فروش برساند.

هزینه کالاهای فروخته شده یا COGS: این بخش بیانگر هزینه هایی است که به طور مستقیم به محصول وابسته هستند. به عنوان مثال در یک کارخانه تولید پاستا، هزینه گندم استفاده شده برای تولید ماکارونی در این بخش قرار می گیرد. (همچنین بخوانید؛ چگونه هزینه‌های ثابت و متغیر بر سود ناخالص تأثیر می‌گذارد؟).

سود ناخالص: مقدار باقیمانده درآمد پس از کسر COGS را نشان می دهد. به عبارت ساده، این مقدار، درآمد در دسترس برای پرداخت هزینه های عملیاتی و جبران مالکیت را بیان می کند.

هزینه های فروش، عمومی و اداری: این خط مربوط به تمام هزینه های ناشی از فروش محصولات شرکت و عملیات کلی سازمان می باشد.

هزینه بهره: این بخش هزینه های عملیاتی نشانگر این است که شرکت چه مقدار بهره بابت تامین مالی هزینه های عملیاتی باید بپردازد.

روش استفاده از صورت درآمد

اظهارنامه درآمدی به منظور افزایش بینش نسبت به عملکرد مالی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. معیارهای متعددی برای تجزیه و تحلیل این سند وجود دارد به طوری که بتوان ارزیابی عمیق تری از عملکرد شرکت ها بدست آورد. با این حال زمانی که این معیار ها به صورت مقایسه ای استفاده می شوند، بسیار ارزشمند خواهند بود. در این نوع تحلیل، شاخص های صورت درآمدی مانند رشد درآمد کل و حاشیه سود ناخالص برای شرکت ها در صنایع مشابه محاسبه و مقایسه می شوند. (همچنین بخوانید؛ فرمول محاسبه حاشیه سود ناخالص در اکسل چیست؟).  برای مثال، می توانید مقادیر محاسبه شده برای دو شرکت فعال در حوزه تکنولوژی را در ادامه مشاهده کنید.

شرکت الف

 • رشد درآمد: ۱۳%
 • حاشیه سود ناخالص: ۸۰%
 • حاشیه سود خالص: ۳۱%
 • رشد خالص درآمد: ۱۴٫۷%

شرکت ب

 • رشد درآمد: ۱۶%
 • حاشیه سود ناخالص: ۷۶%
 • حاشیه سود خالص: ۳۱%
 • رشد خالص درآمد: ۱۵%

برای یک سرمایه گذار که قصد خرید سهام یک شرکت فعال در حوزه فناوری های نوین را دارد، مقایسه دو شرکت به صورت فوق بینش مناسبی از عملکرد شرکت ها را ارائه می دهد که بررسی یک صورت آمدی این بینش را ارائه نخواهد داد. در ادامه نتیجه گیری های قابل ارائه از این اطلاعات بیان شده است.

 1. از نظر هر دو معیار درآمد و رشد خالص درآمد، شرکت “ب” نسبت به شرکت “الف” برتری دارد. چشم انداز رشد آتی برای هر سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد و شرکت “ب” از جذابیت بالاتری برخوردار است.
 2. شرکت “الف”، COGS کمتری نسبت به شرکت “ب” دارد. این مقدار نشان می دهد که شرکت “الف” از منابع کمتری برای تولید استفاده می کند و از مزیت رقابتی بهتری نسبت به شرکت رقیب برخوردار است.
 3. باوجود اینکه هر دو شرکت در بخش حاشیه سود برابر هستند، اما به نظر می رسد که شرکت “ب” هزینه های عملیاتی کمتری نسبت به شرکت اول دارد. این مقدار از تفاوت سود خالص و حاشیه سود ناخالص قابل محاسبه است. لذا نتیجه می گیریم که شرکت “ب” کسب و کار خود را بسیار کارآمد تر از شرکت اول مدیریت می کند.

تجزیه و تحلیل های متنوع دیگری وجود دارد که می تواند به عنوان بخشی از تحلیل مقایسه ای صورت مالی شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد. نکته اساسی این است که هر نوع تجزیه و تحلیل باید به صورت مقایسه ای و براساس مقادیر محاسبه شده در دوره های زمانی مشابه انجام شود. با انجام این کار، سرمایه گذاران می توانند به طور کامل عملکرد مالی شرکت ها را درک و تصمیم گیری کنند. برای مطالعه سایر مقالات آموزشی مرتبط اینجا کلیک کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان