آیا باید بیش از یک کارت اعتباری داشته باشید؟

مطمئناً درست است که گرفتن چندین کارت اعتباری می تواند بازپرداخت بدهی شما را ناپایدار کند. با این حال، هیچ پاسخ ساده ای در مورد اینکه چند کارت اعتباری باید داشته باشید وجود ندارد، و حتی می تواند مزایایی برای داشتن بیش از یک کارت اعتباری داشته باشد. اکثر کارشناسان بر این باورند که داشتن چندین کارت اعتباری بسته به اینکه چقدر آنها را مدیریت می کنید، می تواند به امتیاز اعتباری شما کمک کند یا مانع از آن شود.

کارت های مختلف، مزایای مختلف

داشتن مجموعه ای از کارت های اعتباری به شما این امکان را می دهد که در هر خریدی که با کارت اعتباری انجام می دهید، حداکثر پاداش های موجود را به دست آورید.

در نهایت، ممکن است کارتی داشته باشید که 1٪ بازپرداخت ثابت برای همه خریدها ارائه می دهد. این کارت اصلی شما برای هر خریدی است که در آن پاداش بالاتری در دسترس است. برای مثال، ممکن است بتوانید با کارت Discover خود، 5% از خرید لباس در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر کسب کنید. بقیه سال، زمانی که پاداش خاصی در دسترس نیست، از کارت برگشت نقدی 1٪ استفاده می کنید.