برای سرمایه گذاران در بازار سهام، تعیین اینکه سهام بالاتر و یا کم تر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزش ذاتی براساس محاسبات یا درک ارزش شرکت است، به طوری که با درنظر گرفتن تمام فاکتورها و تحلیل فاندامنتال انجام می شود. ارزش ذاتی ممکن است بالاتر و یا به طور کلی متفاوت تر از ارزش فعلی سهام یا قیمت بازار باشد. (همچنین بخوانید؛ تحلیل با نسبت‌های مالی).

بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازارهای مالی از نسبت های مختلفی برای تعیین ارزش ذاتی سهام استفاده می کنند، که در ادامه برخی از محبوب ترین آنها بیان شده است؛

نسبت های P/E،  P/Bو EV/EBITDA

ارزش گذاری سهام بر اساس مدل تخفیف سود تقسیمی سهام شامل تعیین ارزش فعلی خالص پرداخت های سود آتی سهام شرکت است. ارزیابی و محاسبات براساس مدل جریان نقدی به منظور تخمین ارزش ذاتی سهام باتوجه به جریان نقدی پیش بینی شده استفاده می شود. مدل های دیگر اما رویکرد مقایسه ای بیشتری دارند، مانند P/E، P/B که می توانند به عنوان معیار مقایسه ای در بین چند شرکت مختلف مورد استفاده قرار گیرند. (همچنین بخوانید؛ پنج شاخص اندازه‌گیری برای سرمایه‌گذاران).

به عنوان مثال، نسبت پایین P/E، می تواند نشان دهنده ارزش بالاتر سهام باشد. همچنین سهام شرکت هایی که P/E بالاتری دارند، درصورتی که شاهد افزایش سرعت رشد درآمد باشند ممکن است بیشتر از مقدار فعلی ارزش نداشته باشند. ارزش گذاری سهام با نسبت های مالی می تواند یک میانگین اثربخش برای کمک به این موضوع که سهام بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده، باشد، اما دلایلی نیز برای نگاه به عملکرد گذشته جهت تحلیل سهام به منظور سرمایه گذاری وجود دارد.

آیا در مورد ارزش فعلی سهام و اینکه بالاتر و یا کمتر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده است، سوال دارید؟ مارک هبنر، بنیانگذار و رئیس مشاوران شاخص در ایروین، در خصوص شیوه های گوناگون تعیین ارزش ذاتی سهام و پیش بینی های مربوط به نرخ بازده آتی آن هشدار می دهد؛

” من به شدت به شما توصیه می کنم که ارزش ذاتی را محاسبه کنید. این را می گویم، چرا که متوجه شدم میلیون ها تحلیلگر و سرمایه گذار حرفه ای در سراسر دنیا، کاری را انجام می دهند که من توصیه کرده ام. آنها سهام را براساس باور خود نسبت به ارزش ذاتی سهم معامله می کنند.”

این بیانیه بدین معنی است که، فرآیند ارزیابی ارزش سهام در حال حاضر توسط میلیون ها سرمایه گذار مورد استفاده قرار می گیرد.

نسبت قیمت به فروش یا P/S

در برخی موارد سرمایه گذاران می توانند از نسبت قیمت فعلی سهم به ازای فروش هر سهم استفاده کنند. قیمت فعلی سهام را می توان با جستجوی نماد سهم در هروبسایت مالی یافت. معیار فروش به ازای هر سهم با تقسیم فروش شرکت بر تعداد سهام موجود در بازار محاسبه می شود. مقدار پایینِ نسبت، بیانگر سهام ارزان و مقدار بالای آن، نشان دهنده گران بودن سهام است. (برای دسترسی به تحلیل نمادهای فعال در بازارهای مالی، اینجا کلیک کنید).

نسبت قیمت به سود تقسیمی یا P/D

نسبت قیمت به سود سهام به طور عمده برای تجزیه و تحلیل سود تقسیمی سهام استفاده می شود. این نسبت نشان می دهد که برای یک واحد پولی سود تقسیمی چقدر باید پرداخت. این نسبت زمانی که با مقایسه قیمت سهام با عملکرد گذشته و یا سودهای تقسیمی گذشته مقایسه می شود، از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود. (همچنین بخوانید؛ فرمول محاسبه EPS چیست؟).

نسبت ارزش شرکت به فروش یا EV/S

ارزش شرکت معیار جایگزینی برای سرمایه بازار است. تفاوت اصلی این است که این نسبت، بدهی را نیز در محاسبات خود درنظر می گیرد. محاسبات بدهی با اضافه کردن کل سرمایه بازار به مجموع بدهی و کسر نقدینگی و موجودی های نقدی، انجام می شود. برخی، از این محاسبات برای تعیین ارزش شرکت نیز استفاده می کنند، چرا که نقدینگی و بدهی دو پارامتر مهم در تراکنش های مالی هستند.

نسبت PEG

نسبت سهام PEG یک نسبت فروش به درآمد یا P/E است که بر رشد درآمدها در یک دوره زمانی مشخص تقسیم شده است. این یک بخش مهم در صنعت مالی است، چرا که رشد درآمد شرکت را وارد محاسبات می کند و به سرمایه گذاران یک تصویر بزرگتر از سودآوری شرکت در آینده نسبت به P/E ارائه می دهد.

درحالی که P/E پایین نشان دهنده سهام مناسب خرید است، اما فاکتور رشد درآمد ممکن است داستان را تغییر دهد. نسبت  PEG وضعیت ارزش ذاتی سهام را نسبت به ارزش فعلی باتوجه به نوع شرکت و صنعت، اندازه می گیرد.

دقت نسبت PEG بستگی به دقت و قابلیت اطمینان داده های ورودی دارد. به عنوان مثال، با استفاده از نرخ رشد تاریخی، ممکن است نسبت PEG نادرست ارائه شود، چرا که انتظار می رود نرخ رشد آتی از نرخ رشد تاریخی منحرف شود. برای ایجاد تمایز بین روش های محاسبه با استفاده از رشد آتی و رشد تاریخی، اصطلاحات “PEG trailing ” و “PEG forward ” استفاده می شود.

به طور کلی، زمانی که نسبت PEG در مقایسه با همتایانش کاهش می یابد، می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که سهام بیشتری نسبت به عملکرد درآمدی کمتر ارزش گذاری شده باشد. به طور معمول تصور می شود که نسبت PEG کمتر از یک، نشان دهنده سهام ارزان است اما همین موضوع باتوجه به صنعت می تواند بسیار متفاوت باشد.

جمع بندی

ارزش ذاتی و نسبت هایی که تلاش می کنند آن را اندازه گیری کنند، تنها باید در چارچوب کلی شرکت مشاهده شوند. همچنین، مهم است که اهداف مالی سرمایه گذار و آستانه تحمل ریسک، و پتانسیل بازده احتمالی نشان داده شده توسط سایر تجزیه و تحلیل ها نیز در نظر گرفته شود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان