بدهی حساس به نرخ بهره چیست؟

بدهی‌های حساس به نرخ بهره شامل انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ بهره متغیر است که بانک برای مشتریانش نگه می‌دارد. بدهی‌های حساس به نرخ بهره، مقدار قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها را شامل می‌شوند. (همچنین بخوانید؛ چرا نرخ بهره تغییر می‌کند؟).

ساختار بدهی حساس به نرخ بهره

دو نوع اصلی از نرخ بهره وجود دارد؛ نرخ ثابت و نرخ متغیر. به‌عنوان‌مثال یک نرخ بهره ثابت، نرخ بهره بر روی بدهی است مانند وام و وام مسکن، که در طول زمان بر روی قسمتی از وام و یا تمام آن ثابت است. نرخ بهره متغیر بر روی وام یا اوراق در طول زمان نوسان پیدا می‌کند، مطابق نرخ شاخص و یا مرجع که در طول زمان تغییر می‌کند.

مزایای نرخ ثابت برای مصرف‌کنندگان شامل پرداخت‌های ثابت در طول زمان است، چراکه نرخ بهره وام تغییری نمی‌کند. معایب نرخ متغیر شامل از دست دادن نرخ‌های بهره کم در زمان بازپرداخت اقساط است. نرخ متغیر برخی از وام‌ها بدین ترتیب است که چند سال ثابت است و پس از یک دوره مشخص مجدداً تنظیم می‌شود.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بدهی‌های حساس به نرخ بهره، می‌توانند شامل حساب‌های سپرده با نرخ بهره متغیر شوند. (همچنین بخوانید؛ دارایی حساس به نرخ بهره چیست؟).

منبع: گروه مشاوران مالی سامان