وب سایتی که در این پست قصد داریم به شما معرفی کنیم، یک وب سایت کاملاً رایگان شامل یک ماشین حساب آنلاین است که براساس قدرت هش، میزان مصرف برق، هزینه برق براساس هر کیلو وات و درصد کمیسیون استخر به شما میزان سود روزانه و ماهانه استخراج را می دهد.

مبنای محاسبات

معیارهای استخراج براساس نرخ هش شبکه 131،123،240،996 GH / s و با استفاده از نرخ ارز BTC – USD 1 BTC = قیمت روز به دلار محاسبه می شود. این ارقام براساس نرخ هش کل شبکه و نرخ تبدیل BTC به USD متفاوت است. پاداش بلوک در زمان معرفی وب سایت در 6.25 BTC ثابت شده است. پاداش بلوک آینده و تغییرات نرخ هش در نظر گرفته نمی شود. میانگین زمان بلوک استفاده شده در محاسبه 674.9841 ثانیه است. میزان هش شبکه در طول زمان متفاوت است ، این فقط یک برآورد بر اساس مقادیر فعلی است.

دسترسی به ماشین حساب