اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ استخراج زغال سنگ مجاز بورس-بازاردوم ۱۵۶۵۴۴
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳,۲۳۹ ۲٫۶۹ ۳,۲۳۷ ۲٫۶۳ ۱,۰۹۷,۴۳۹,۳۴۷ ۲,۹۹۷ – ۳,۳۱۱ ۳,۱۲۶ – ۳,۲۹۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۳,۱۲۶ ۳,۱۵۴ ۲۴۱ ۳۵۰ ۱۳٫۴۳ ۹٫۲۵
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۳۳۳۲-۳۷۶۸ ۲۹۳۴-۲۵۸۲ ۲۸۷۶ ۳۶۱۶
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day فروش
۳ EMA 12Day  فروش
۴ EMA 26 Day فروش
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۳ ۳ ۳
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به الگوی پروانه نزولی و نظر اندیکاتورها همچنین موقعیت قرارگیری روند در کانال پیشنهاد به خرید نمی شود.