اطلاعات نماد

نام نماد

نام شرکت

نام صنعت

وضعیت

بازار

حجم مبنا

کبافق

معادن‌ بافق‌

استخراج کانه های فلزی

مجاز

بورس-بازاردوم

۸۱۰۰۰

بنیادی

بروزرسانی

آخرین قیمت

قیمت پایانی

ارزش

قیمت مجاز

بازه روز

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۴,۱۰۰ (۱٫۸۲)

۱۴,۱۶۵ (۱٫۳۶)

۲,۲۴۹,۵۷۴,۵۴۲

۱۳,۴۵۷ – ۱۴,۸۷۳

۱۳,۴۵۷ – ۱۴,۸۷۳

اولین معامله

قیمت دیروز

Eps پیش بینی

Eps واقعی

Forward P/E

Trailing P/E

۱۴,۱۸۵

۱۴,۳۶۱

۲,۵۶۵

۲,۸۶۸

۵٫۵۲

۴٫۹۴

تکنیکال

پنجره زمانی

ردیف داده ها

تعداد اندیکاتورها

سطوح مقاومت

سطوح حمایت

حد ضرر

حد سود

روزانه

۳۱۰

۹

۱۴۴۵۶ – ۱۵۱۴۶ – ۱۴۸۰۹

۱۳۳۴۵ – ۱۳۳۷۹ –

۱۵۲۵۰

۱۲۵۲۹

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱

RSI

فروش

۲

SMA 20Day

۳

EMA 12Day

۴

EMA 26 Day

فروش

۵

Stochastic

فروش

۶

OBV

۷

CCI

فروش

۸

MFI

۹

ROC

فروش

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۰

۵

۴

چارت قیمت

پیشنهاد مشاوران ما

باتوجه به روند فعلی قیمت و درگیری در ناحیه مقاومتی قوی، همچنین قدرت پایین خریداران این سهم برای خرید پیشنهاد نمی شود