اطلاعات نماد

نام نماد

نام شرکت

نام صنعت

وضعیت

بازار

حجم مبنا

خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

خودرو و ساخت قطعات

مجاز

بورس-بازاردوم

۸۷۶۷۷۹

بنیادی

بروزرسانی

آخرین قیمت

قیمت پایانی

ارزش

قیمت مجاز

بازه روز

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۳,۸۱۷ (۳٫۷۸)

۳,۹۵۳ (۰٫۳۵)

۴۲۹,۰۸۴,۴۹۵

۳,۷۵۶ – ۴,۱۵۰

۳,۷۵۶ – ۴,۱۵۰

اولین معامله

قیمت دیروز

Eps پیش بینی

Eps واقعی

Forward P/E

Trailing P/E

۳,۹۵۹

۳,۹۶۷

۱۹۸

۲۴۵

۱۹٫۹۶

۱۶٫۱۳

تکنیکال

پنجره زمانی

ردیف داده ها

تعداد اندیکاتورها

سطوح مقاومت

سطوح حمایت

حد ضرر

حد سود

روزانه

۳۱۰

۹

۳۹۲۳-۳۹۶۳

۳۷۳۳-

۳۷۰۰

۴۹۹۵

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱

RSI

۲

SMA 20Day

۳

EMA 12Day

موقعیت خرید

۴

EMA 26 Day

موقعیت خرید

۵

Stochastic

۶

OBV

۷

CCI

۸

MFI

۹

ROC

موقعیت خرید

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۳ ۰ ۶

توجه: تمامی نظرات اندیکاتورها باتوجه به الگوریتم محاسباتی گروه مشاوران مالی سامان مشخص شده است.