اطلاعات نماد

نماد بازار شرکت نام صنعت حجم مبنا وضعیت
کلوند بورس-بازاردوم کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک ۱۶۰۰۰۰ مجاز

بنیادی

بازه روز اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E
۳,۳۲۰۳,۴۵۳ ۳,۳۲۰ ۳,۳۷۰ ۱۷۳ ۲۰۸ ۱۹٫۴۹

تکنیکال

پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۳۸۰۲ ۲۸۷۰ ۳۰۴۱ ۳۰۸۱

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱ RSI موقعیت خرید
۲ SMA 20Day
۳ EMA 12Day
۴ EMA 26 Day موقعیت خرید
۵ Stochastic
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC موقعیت خرید

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۳

۰

۶

 

توجه: تمامی نظرات اندیکاتورها باتوجه به الگوریتم محاسباتی گروه مشاوران مالی سامان مشخص شده است.