MasterCard چیست؟

MasterCard دومین شبکه پرداخت بزرگ مالی است که در صنعت پرداخت جهانی پس از ویزا کارت رتبه دوم را در اختیار دارد. سایر شبکه های پرداخت عمده شامل American Express و Discover هستند. MasterCard با موسسات مالی در سراسر جهان برای ارائه کارت های پرداخت شبکه با مارک MasterCard همکاری می کند.

Mastercard برای تسهیل معاملات پرداخت از شبکه پرداخت جهانی مختص به خودبهره می برد، که معمولاً دارنده حساب Mastercard و یک فروشگاه را به همراه موسسه مالی سا بانک مربوطه به هم متصل می کند. پرداخت پول در این سیستم می تواند از طریق کارت های اعتباری، نقدی یا اعتباری انجام شود.

ویژگی های کلیدی

  • MasterCard در واقع پردازنده شبکه پرداخت است.
  • MasterCard با موسسات مالی و بانکی که کارتهای پرداخت MasterCard را صادر می کنند که به طور انحصاری در شبکه MasterCard پردازش می شود، همکاری می کند.
  • منبع درآمد MasterCard از کارمزدی است که از صادرکنندگان دریافت می کند.

در خصوص MasterCard بیشتر بدانید

MasterCard خود یک صنعت خدمات مالی است به طوری که از هزینه های ناخالص دلار (GDV) درآمد کسب می کند. کارتهای MasterCard توسط بانک با نشان MasterCard صادر می شوند. کارتهای بانکی هستند که در هر کجا پذیرفته می شوند، غالباً دارای نشان MasterCard هستند تا در شناسایی صلاحیت مورد استفاده قرار بگیرد.

در صنعت پرداخت، چهار پردازنده اصلی کارت پرداخت وجود دارد. این چهار پردازنده کارت MasterCard ، Visa ، American Express و Discover هستند. هر شرکت یک شبکه پرداخت را اداره و با انواع موسسات مالی و بانک ها به منظور ارائه کارت همکاری می کند.

همه کارتهای پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد هستند که با شماره شناسایی صادر کننده (IIN) پردازنده شبکه را به منظور پرداختهای الکترونیکی متمایز می کنند. اگر عنوان کارت قابل مشاهده نیست ، IIN می تواند به شناسایی شرکت صادر کننده کارت کمک کند.

این شبکه پرداخت همچنین از ارزهای دیجیتال به منظور پرداخت در سال 2021 پشتیبانی خواهد کرد.