اکثر مردم به منظور تأمین مالی خرید خانه به وام مسکن دارند. برای محاسبه پرداخت ماهانه اقساط خانه خود، از جمله اصل و سود، مالیات  از ماشین حساب های فروشگاه می توانید استفاده کنید. ورودی های مختلف را برای قیمت خانه، مقدار پیش پرداخت، شرایط وام و نرخ بهره وارد کنید تا خروجی براساس نیاز شما به صورت خودکار محاسبه شود.

به منظور دانلود ماشین حساب آنلاین وام مسکن، اینجا کلیک کنید

اما برای محاسبه وام مسکن چه مقادیری را باید درنظر بگیریم؟

 • قیمت خانه: قیمت خرید خانه.
 • پیش پرداخت: وجه نقدی که برای خرید خانه از قبل باید به بانک پرداخت کنید، به صورت درصدی از کل مبلغ وام درنظر گرفته می شود. مقدار ریال پیش پرداخت شما می تواند بر نرخ بهره شما تأثیر بگذارد – موسسات مالی معمولاً در صورت پرداخت پیش پرداخت بیشتر، نرخ های پایین تری را ارائه می دهند.
 • مدت زمان اقساط وام: مدت زمانی که باید اقساط وام مسکن خود را پرداخت کنید. به طور کلی، هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، پرداخت ماهانه شما کمتر است، اما در مجموع بهره بیشتری پرداخت خواهید کرد. هرچه مدت کوتاه تر، پرداخت ماهانه شما بالاتر است و بهره کمتری پرداخت خواهید کرد.
 • هزینه وام: هزینه وام گرفتن پول، که به صورت درصدی از اصل وام دیده می شود.

کدام هزینه ها در اقساط وام مسکن لحاظ می شود؟

 • اصل وام: مبلغی که وام می گیرید و باید آن را پس دهید. وام ها به گونه ای تنظیم شده اند که شما مبلغ اصلی را در هر ماه بازپرداخت می کنید و با گذشت زمان واریزی شما افزایش می یابد.
 • نرخ بهره: هزینه وام. در سالهای اولیه وام، به اکثر اقساط ماهانه شما سود تعلق می گیرد. در وام مسکن 30 ساله با نرخ بهره ثابت، در اواسط پرداخت شما این مبلغ کاهش می یابد.
 • مالیات: صاحب املاک و مستغلات، بدهی مالیات بر دارایی را باید پرداخت کند. این مالیات به منظور کمک به پروژه ها و خدماتی که به نفع کل جامعه است – مانند جاده ها، مدارس، بیمارستان ها و خدمات اورژانس – جمع آوری می شوند. اگر وام مسکن دارید، صورتحساب مالیات بر دارایی شما ممکن است به عنوان بخشی از پرداخت وام ماهانه شما لحاظ شود.

ماشین حساب وام مسکن چگونه می تواند به من کمک کند؟

اگر در نظر دارید وام مسکن بگیرید، ماشین حساب وام مسکن می تواند ابزاری ضروری باشد. دلیلش می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • به شما کمک می کند تا مبلغ وام ماهانه خود را تخمین بزنید. یک ماشین حساب وام مسکن نشان می دهد پرداخت ماهانه شما چگونه است. این اولین قدم در روند خرید خانه است.
 • جستجوی خانه شما را محدود می کند. برآورد پرداخت وام مسکن شروع خوبی برای جستجوی خانه است. به جای اینکه وقت خود را صرف دیدن املاک خارج از محدوده قیمت خود کنید، می توانید روی خانه هایی تمرکز کنید که با بودجه شما مطابقت دارند. به طور کلی، شما هرگز نباید خانه ای خریداری کنید که بالاتر از محدوده قیمت شما باشد. البته، خیلی خوب نیست که زیر قیمت نیز مسکن خریداری کنید.
 • به شما امکان می دهد سناریوهای مختلف را امتحان کنید. با استفاده از یک ماشین حساب وام، تغییر یک یا چند ورودی آسان است تا ببینید تأثیر آن بر پرداخت ماهانه، بهره وام و کل هزینه وام چیست.
 • مقایسه انواع وام را ساده می کند. یک ماشین حساب، عملیات ریاضی را برای شما انجام می دهد، بنابراین می توانید به سرعت انواع مختلف وام را تجزیه و تحلیل کنید. به عنوان مثال، وام مسکن با نرخ ثابت 30 ساله پرداخت کمتری دارد، اما در پایان سود بیشتری پرداخت خواهید کرد. وام 15 ساله پرداخت بالاتری دارد اما در طول عمر وام بهره کمتری پرداخت خواهید کرد.