اگر به شما مبلغ صد میلیون برای امروز یا صد میلیون برای سال آینده پیشنهاد شود، کدام را انتخاب می‌کنید؟ آیا ترجیح می‌دهید کل مبلغ را امروز بگیرید یا تا آخر عمرتان ماهانه یک‌میلیون دریافت کنید؟

ارزش فعلی خالص (NPV) راه ساده‌ای برای پاسخ دادن به این نوع سؤالات مالی را فراهم می‌کند. این محاسبه، پول دریافت شده در آینده را با پول دریافت شده امروز مقایسه می‌کند و در محاسبات خود زمان و بهره را در نظر می‌گیرد. این بر مبنای اصل ارزش زمانی پول یا TVM است که نشان می‌دهد زمان چقدر بر ارزش پول تأثیر می‌گذارد. (برای درک ارزش زمانی پول اینجا کلیک کنید).

محاسبه TVM ممکن است پیچیده باشد، اما با درک کمی از NPV و نحوه کارکرد محاسبه و همچنین با در نظر گرفتن متغیرهای پایه؛ ارزش فعلی و ارزش آتی، می‌توانیم از این فرمول برای برنامه‌های کاربردی استفاده کنیم.

ارزش زمانی پول

اگر به شما مبلغ صد میلیون برای امروز یا صد میلیون برای سال آینده پیشنهاد شود، کدام را انتخاب می‌کنید؟

این سؤال یک روش کلاسیک است که در کلاس‌های اقتصاد برای تدریس ارزش زمانی پول مطرح می‌شود. اکثریت این‌گونه پاسخ می‌دهند که؛ ترجیح می‌دهند امروز پول را دریافت کنند. اما چرا؟ مزایا و از همه مهم‌تر، معایب این انتخاب چیست؟

سه دلیل اصلی برای حمایت از نظریه TVM وجود دارد. دلیل اول اینکه می‌توان یک واحد پولی را امروز سرمایه‌گذاری کرد و در طول زمان به سود رسید و به‌تبع آن از قدرت درآمدی منتفع شد. همچنین پول در معرض تورم قرار دارد و در طول زمان ارزش پول به دلیل کاهش قدرت خرید کم می‌شود. و دلیل سوم اینکه همیشه در معرض ریسک عدم دریافت پول در آینده هستیم، اگر پول را امروز بگیرید، این ریسک وجود نخواهد داشت. برآورد دقیق میزان ریسک مورد آخر امکان‌پذیر نیست، بنابراین سخت است بر مبنای آن تصمیم بگیریم.

تصویرسازی ارزش فعلی خالص

آیا ترجیح می‌دهید صد میلیون واحد پولی امروز بگیرید یا تا آخر عمرتان ماهانه یک‌میلیون دریافت کنید؟

اکثر افراد تصور مبهمی از این سؤال و انتخاب‌ها دارند، اما محاسبات ارزش فعلی خالص به شما می‌گوید کدام گزینه بهتر است، از دیدگاه مالی، فرض کنید می‌دانید چند سال زنده خواهید ماند و نرخ بهره دریافتی بر روی صد میلیون دریافتی را می‌دانید.

تنوع زیادی از محاسبه ارزش زمانی پول به شرح زیر وجود دارد:

 • ارزش فعلی خالص (به شما اجازه می‌دهد که ارزش یک سری جریان‌های پرداختی در آینده را به‌صورت یک واحد مشخص ببینید).
 • ارزش فعلی (به شما ارزش فعلی یک مبلغ پولی در آینده را می‌گوید).
 • ارزش آتی (ارزش پولِ امروز شمارا در آینده می‌گوید).

تعیین ارزش زمانی پول

شما کدام را ترجیح می‌دهید: صد میلیون امروز یا صدوبیست میلیون سال بعد؟

صد میلیون ارزش امروز و صدوبیست میلیون ارزش آتی پول شما است. در این مورد اگر نرخ بهره ۲۰% باشد، تفاوتی بین این دو انتخاب وجود ندارد.

۵ پارامتر محاسبه TVM

 • تعداد دوره‌ها (ماهانه، سالانه)
 • نرخ بهره سالانه
 • ارزش فعلی (آنچه امروز در حسابتان دارید)
 • پرداخت‌ها (در صورت عدم وجود، صفر در نظر گرفته می‌شود)
 • ارزش آتی (مقدار پولی که در آینده دریافت خواهید کرد)

بسیاری از افراد برای محاسبه TVM از ماشین‌حساب‌های مالی استفاده می‌کنند. با داشتن علم استفاده از این ماشین‌حساب‌ها، می‌توانید به‌راحتی ارزش فعلی پول آینده و یا ارزش آتی پول فعلی خود را حساب کنید. همین امر برای بازپرداخت وام مسکن یا بهره‌های اوراق مشارکت استفاده می‌شود. بر اساس پارامترهای فوق، ماشین‌حساب‌های مالی به‌راحتی می‌توانند محاسبات را انجام دهند. (همچنین بخوانید؛ ده تابع پرکاربرد مالی در اکسل). برای این محاسبات از فرمول ارزش آتی FV یا ارزش فعلی PV به‌صورت زیر استفاده می‌شود:

محاسبات ارزش فعلی خالص

محاسبه ارزش فعلی خالص هم می‌تواند به شما در پاسخ سؤال‌های فوق کمک کند. برنامه‌ریزی بازنشستگی بر اساس محاسبات ماهانه یا سالانه می‌تواند انجام شود. با استفاده از محاسبات ارزش فعلی خالص، می‌توانید هرماه برای رسیدن به اهداف خود سرمایه‌گذاری کنید.

در ادامه فهرستی از مواردی که با محاسبه ارزش فعلی خالص می‌توان در آنها بهبود ایجاد کرد، آمده است:

 • پرداخت وام
 • پس‌انداز
 • خانه، اتومبیل یا سایر خریدهای مهم
 • کارت‌های اعتباری
 • مدیریت مالی
 • برنامه‌ریزی بازنشستگی
 • سرمایه‌گذاری
 • برنامه‌ریزی مالی

جمع‌بندی

محاسبه ارزش فعلی خالص و تغییرات آن روش‌های سریع و آسان برای اندازه‌گیری اثرات زمان و بهره بر روی یک مقدار معین پول در حال حاضر و آینده است. این محاسبات، مناسبِ برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی نیز است. هنگام طراحی چشم‌انداز مالی خود این محاسبات را لحاظ کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان