الگو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگو عبارت است از، فرم های متمایز تشکیل شده از حرکات قیمت سهام بر روی چارت قیمت. الگوی قیمتی توسط خطوط رسم می شود که معمولاً نقاط قیمت پایانی و یا کمترین و بیشترین قیمت ها را در یک دوره زمانی خاص به هم متصل می کند. چارتیست ها به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی به منظور پیش بینی قیمت آتی یک ابزار مالی با هدف کسب سود هستند. (همچنین بخوانید؛ الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال).

ساختار الگو

الگوهای قیمتی که با عنوان الگوهای معاملاتی هم شناخته می شوند، می توانند در هر نقطه ای از زمان و قیمت، شکل بگیرند. درحالی که پیدا کردن الگوها در زمان های گذشته برروی چارت قیمت می تواند ساده به نظر برسد اما تشخیص الگو بر روی روند فعلی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. انواع مختلفی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که شامل؛ کانال های صعودی و نزولی، الگوی سر و شانه و الگوهای ادامه دهنده است. (همچنین بخوانید؛ الگوهای هارمونیک در بازار معاملات ارزی).

دو نوع اصلی از تحلیل سهام و سایر ابزارهای مالی وجود دارد؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال به ویژگی های بنیادین کسب وکار، پیش بینی درآمد، تحلیل اقلام ترازنامه و سایر موارد جهت ارزیابی قیمت فعلی سهام می پردازد. در مقابل تحلیل تکنیکال به عملکرد شرکت نیازی ندارد و الگوهای قیمتی و زمانی را بررسی و از این الگوها به منظور کشف روند آتی و پیش بینی قیمت استفاده می کند. تحلیل فاندامننال می گوید چه چیزی بخرید در حالی که تحلیل تکنیکال می گوید چه زمانی بخرید.

تحلیلگران تکنیکال از الگوهای نمودار برای یافتن روند آتی حرکت قیمت سهام شرکت استفاده می کنند. الگوها را می توان بر اساس ثانیه، دقیقه، ساعت، روز و یا ماه تعیین کرد و می تواند برروی نوار، شمعدان و نمودار خطی اعمال شود. بنیادی ترین الگوی تکنیکال، رسم خطوط روند است.

خط روند

روند دوست شما است. این حرف اول اکثر تحلیلگران است. یک روند ساده با رسم خط معمولی قابل تشخیص است. خط روند، خطی است که بین مقادیر بالا و یا پایین قیمت ها رسم شده است. اگر خط افزایشی باشد آنگاه می گوییم روند صعودی است. در حالت بالعکس، روند نزولی خواهیم داشت. خطوط روند، پایه اکثر الگوهای تکنیکال هستند. همچنین از این خطوط برای شناسایی خطوط پشتیبان و مقاومت استفاده می شود.یک خط پشتیبان،منطقه ای است که از کاهش بیشتر قیمت دارایی جلوگیری می کند. همینطور در مقاومت، قیمت سهام نمی تواند به سادگی افزایش یابد. (همچنین بخوانید؛ تعیین مقاومت بعدی و اهداف قیمتی).

انواع الگوها

دو نوع اساسی از الگوهای تکنیکال وجود دارد؛ الگوی ادامه دهنده و بازگشتی. الگوهای ادامه دهنده نشان از ادامه روند فعلی می دهند. این ها، الگوهای ریتریسمنت و یا موقت هستند. شایع ترین نوع از این الگوها عبارتند از؛ مثلث صعودی و نزولی، الگوهای پرچم، الگوهای کنج و مثلث متقارن.

در مقابل الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی یا اصلاحی را داریم. این الگوها نقاط ورود و خروج معاملاتی را نشان می دهند. به عبارت دیگر این الگو نشان می دهد که روند چه زمانی به پایان می رسد. شایع ترین الگو ها عبارتند از، کف دوقلو، سر و شانه و کف سه گانه.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان