عضویت در خبرنامه

به منظور دریافت آخرین بروزرسانی ها و محصولات، ایمیل خود را وارد بفرمایید.

اخبار داغ

پست وبلاگ

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺑﯽ

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

9,900 تومان

 • فایل:  PDF
 • حجم7.58 MB
 • زبان: فارسی
 • تعداد برگه: 44

مناسب برای مدیران و صاحبان کسب و کار، دانشجویان مهندسی و مدیریت

شناسه محصول SW-BU-03 دسته بندی برچسب ,

توضیحات

فهرست مطالب

استراتژي اقیانوس آبی (بخش اول: استراتژي اقیانوس هاي آبی (فصل اول : آفرینش اقیانوس هاي آبی)

 • آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوس هاي آبی
 • از شرکت و صنعت به سمت جنبش استراتژیک
 • نوآوري ارزش : سنگ بناي استراتژي اقیانوس آبی
 • ابزارها و چارچوب هاي تحلیلی
 • نقشه وضعیت استراتژي
 • الگوي تصمیم گیري چهاراقدامی
 • شبکه چهاروجهی حذف کردن- تقلیل دادن- افزایش دادن- خلق کردن
 • سه خصوصیت یک استراتژي خوب
 • یک استراتژي اقیانوس آبی
 • شرکتی محصور در اقیانوس قرمز
 • ارائه بیش از حد نیاز بدون بازپرداخت
 • استراتژي فاقد انسجام
 • تناقضات استراتژیک
 • شرکت با پیشرانه هاي داخلی

استراتژي اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژي اقیانوس آبی (فصل سوم: تجدید ساختار مرزها ي بازار) )

 • مسیر 1: جستجو و بررسی در میان صنایع جایگزین
 • مسیر 2: جستجو و بررسی گروه هاي استراتژیک در صنایع
 • مسیر 3: جستجو و بررسی در میان زنجیره مشتریان
 • مسیر 4: جستجو و بررسی در میان محصولات و خدمات مکمل
 • مسیر 5: جستجو و بررسی در میان خصیصه هاي کارکردي یا احساسی خریداران
 • مسیر 6: جستجو و بررسی در سراسر زمان
 • استراتژي اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژي اقیانوس آبی (فصل چهار م : تمرکز بر تصویري بزرگ و نه بر اعداد و ارقام) )
 • ترسیم نقشه وضعیت استراتژي
 • مرحله اول: بیداري دیداري
 • مرحله دوم: شناسایی دیداري
 • مرحله سوم: نمایشگاه دیداري استراتژي
 • مرحله چهارم: ارتباطات دیداري
 • استفاده از نقشه پیشرو- مهاجر- راکد

استراتژي اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژي اقیانوس آبی (فصل پنجم : دستیابی به تقاضایی فراسوي وضع موجود)

 • دستیابی به تقاضایی فراسوي وضع موجود
 • سه گروه از غیر مشتریان
 • گروه اول غیرمشتریان
 • گروه دوم غیرمشتریان
 • گروه سوم غیرمشتریان
 • تلاش به منظور تصرف بزرگترین حوزه آبگیر

استراتژي اقیانوس آبی (بخش دوم : تدوین استراتژي اقیانوس آبی (فصل فصل ششم: پایه ریزي صحیح مراحل استراتژیک))

 • پایه ریزي صحیح مراحل استراتژیک
 • مراحل صحیح استراتژیک
 • بررسی مطلوبیت استثنایی قابل ارائه به خریداران
 • اهرم هاي مطلوبیت
 • از مطلوبیت استثنایی تا قیمت گذاري استراتژیک
 • گام یک: شناسایی دالان قیمت فروش انبوه
 • گام دو: تعیین سطح قیمت
 • از مطلوبیت، قیمت و هزینه به سوي تطبیق (پذیرش)

استراتژي اقیانوس آبی (بخش سوم : اجراي استراتژي اقیانوس آبی (فصل هفتم : غلبه بر موانع کلیدي سازمان ))

 • غلبه بر موانع کلیدي سازمان
 • اهرم محوري : عوامل تاثیر بی تناسب
 • از میان برداشتن موانع شناختی
 • سوار شدن بر˝ فاضلاب برقی”
 • دیدار با مشتریان ناراضی
 • جهش از موانع مربوط به منابع
 • توزیع مجدد منابع به فرآیندهاي بحرانی
 • تغییر مسیر منابع از فرآیندهاي غیربحرانی سازمان
 • مشارکت در مبادله
 • جهش از موانع انگیزشی
 • متمرکز شدن بر روي اشخاص مهم
 • قرار دادن اشخاص مهم در تنگ ماهی قرمز
 • تجزیه و اتمیزه کردن چالش استراتژیک جهت دستیابی به سازمان که خود تغییر می کند
 • غلبه کردن بر موانع سیاسی
 • ساکت شدن شیاطین و تحت نفوذ قرار دادن فرشتگان(پشتیبان ها)
 • به چالش کشیدن تفکر مرسوم

استراتژي اقیانوس آبی (بخش سوم : اجراي استراتژي اقیانوس آبی (فصل هشتم : تعبیه فرایند اجراي استراتژي در فرایند تدوین استراتژي))

 • تعبیه فرایند اجراي استراتژي در فرایند تدوین استراتژي
 • معجزه و قدرت فرآیند منصفانه
 • سه اصل فرآیند منصفانه
 • چرا به کارگیري فرآیند منصفانه در فرایند تدوین استراتژي ها اهمیت دارد؟

استراتژي اقیانوس آبی (بخش سوم : اجراي استرا تژي اقیانوس آبی (فصل نه م : دوام پذیري و تجدید استراتژي اقیانوس آبی))

 • دوام پذیري و تجدید استراتژي اقیانوس آبی
 • موانع و مشکلات تقلید ایده اقیانوس آبی

 

توضیحات تکمیلی

عنوان

خلاصه کتاب استراتژي اقیانوس آبی

عنوان اصلی

Blue Ocean Strategy

نویسندگان

ﭼﺎن ﮐﯿﻢ و رن ﻣﺎﺑﻮرن

تعداد صفحات

44

زبان

فارسی

فرمت

PDF

حجم

7.58 MB