این مقاله یک آموزش مختصر در خصوص نحوه واکشی داده های سهام / شاخص با استفاده از Python و World Trading Data API است.

ابتدا باید یک حساب کاربری در وبسایت https://www.worldtradingdata.com/ که رایگان است ایجاد کنید. این یک طرح اشتراک رایگان برای درخواست داده های پویا در زمان واقعی با دسترسی کاملا رایگان به داده های تاریخی است.

پس از ایجاد حساب کاربری ، یک رمز API در داشبورد خود دریافت خواهید کرد. از این رمز می توان برای درخواست اتصال به API استفاده کرد.

الزامات

  • پایتون نسخه 3
  • نرم افزار pip همراه با پایتون

بسته های زیر را نصب کنید

درخواست ها – کتابخانه ای برای ایجاد درخواست های HTTP.

pprint – کتابخانه ای برای چاپ ساختار داده ها به روشی قالب بندی شده.

pip install requests pprint

وارد کردن کتابخانه ها

import requests

از آنجا که پاسخ درخواستهای API یک شی J JSON خواهد بود، باید کتابخانه PrettyPrinter را برای زیبا سازی خروجی JSON وارد کنیم.

احراز هویت این API برای هر درخواست انجام می شود، یعنی نیازی به ایجاد ورود به سیستم و سپس پخش داده ها نیست. رمز API برای هر درخواست لازم است. API Token را در متغیری ذخیره کنید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

api_token = 'YOUR_API_TOKEN'

دریافت داده های سهام


#Fetch Mutual Fund Data
url = 'https://api.worldtradingdata.com/api/v1/mutualfund'
params = {
  'symbol': 'AAAAX,AAAGX',
  'api_token':api_token,
}
response = requests.request('GET', url, params=params)
pp.pprint(response.json())

#Fetch Intraday Stock Data 
url = 'https://intraday.worldtradingdata.com/api/v1/intraday'
params = {
'symbol': 'GOOGL',
'api_token': api_token,
'interval': '1',
'range': '1'
}
response = requests.request('GET', url, params=params)
pp.pprint(response.json())


#Fetch Historical Market Data
url = 'https://api.worldtradingdata.com/api/v1/history'
params = {
'symbol': 'GOOGL',
'api_token': api_token,
'date_from':'2020-01-08',
'date_to':'2020-01-14'
}
response = requests.request('GET', url, params=params)
pp.pprint(response.json())