اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
ساینا صنایع بهداشتی ساینا محصولات شیمیایی  مجاز فرابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۳,۴۱۰ ۲٫۳۷  ۲٫۳۷ ۳,۴۱۰ ۴۳,۷۷۴,۱۷۰ ۳,۳۰۷ – ۳,۶۵۵ ۳,۳۰۷ – ۳,۶۵۵
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۳,۴۱۰ ۳,۳۳۱ ۴۵۶ ۱۴۱ ۷٫۴۸ ۲۴٫۱۸
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۳۴۱۱-۳۴۵۵ ۳۰۵۲-۳۲۲۸ ۳۰۱۷ ۳۷۰۶
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day فروش
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۷ ۱ ۱
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به روند خنثی میان مدت و درگیری در ناحیه مقاومت قوی، درصورت شکست مقاومت اول پیشنهاد به خرید می شود.