اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
شاراک پتروشیمی شازند محصولات شیمیایی  مجاز بورس-بازاراول-تابلو اصلی ۲۱۱۵۰۵۹
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۴,۶۵۵ ۴٫۹۸ ۴,۶۵۲ ۴٫۹۲ ۱۷۶,۱۳۸,۴۱۴,۵۱۵ ۴,۲۱۳ – ۴,۶۵۵ ۴,۵۷۷ – ۴,۶۵۵
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۴,۶۵۰ ۴,۴۳۴ ۵۳۲ ۲۱۱ ۸٫۷۴ ۲۲٫۰۵
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۵۰۸۷ ۴۱۶۰ ۳۷۴۶ ۴۸۰۰
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۴ ۰ ۵
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود به خرید پیشنهاد می شود