اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
شرانل نفت ایرانول فراورده های نفتی  مجاز فرابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۶,۶۶۹ ۴٫۲۷ ۶,۷۰۷ ۴٫۸۶ ۵۷,۴۹۴,۶۸۵,۶۱۲ ۶,۰۷۷ – ۶,۷۱۵ ۶,۵۷۲ – ۶,۷۱۵
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۶,۷۱۵ ۶,۳۹۶ ۹۶۱ ۲۱۸ ۲٫۵۳ ۱۲٫۱
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۷۹۹۷ ۷۹۹۷
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic فروش
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۸ ۱ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
مناسب خرید پله ای است