اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند مجاز فرابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱,۸۰۳ ۰٫۸۴ ۱,۸۱۱ ۱٫۲۹ ۲۸,۱۲۴,۶۶۸,۰۴۱ ۱,۶۱۰ – ۱,۹۶۶ ۱,۸۰۰ – ۱,۹۰۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۸۰۰ ۱,۷۸۸ ۲۰۸ (۱) ۸٫۷۱ (۱۸۱۱)
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۸۹۵ ۱۵۷۸ ۳۸۷۱ ۵۱۷۹
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day
۳ EMA 12Day
۴ EMA 26 Day
۵ Stochastic
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۰ ۰ ۹
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
در انتظار شروع موج ۵٫