سود حاصل از اختلاف بین خرید اوراق در یک بازار و فروش آن به‌طور هم‌زمان و باقیمت بالاتر در یک بازار مالی دیگر؛ آریبتراژ نام دارد. این‌یک سود بدون ریسک برای سرمایه‌گذار یا…