ارز دیجیتالChainlink چیست؟ Chainlink (LINK) یک شبکه غیر متمرکز است که هدف آن اتصال قراردادهای هوشمند Chainlink به داده های دنیای واقعی است. Chainlink در سپتامبر 2017 ICO یا عرضه اولیه خود را…