الگوی تحلیل تکنیکال فنجان چیست؟ الگوی قیمت فنجان و دستگیره در نمودار قیمت بورس یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و…