احتمالاً داستان هایی از اینستاگرامرها شنیده اید که از عکس هایی که هر روز گرفته و به اشتراک می گذارند، درآمد کسب می کنند. حتی ممکن است به فالوئرهای قابل توجه خود نگاه…