سرمایه‌گذاران سهام به‌طور دائم از تنوع و فواید آن سخن می‌گویند. این مفهوم صرفاً به معنای قرار ندادن تمام تخم‌مرغ‌ها در یک سبد نیست که منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده بالقوه…